ششمین همایش علوم علف های هرز ایرانسخنرانان مدعو

پروفسور جنز کارل استرایبیگ         دانشگاه کپنهاگ کشور دانمارک
دکتر کریستین بوهرن                 بخش تحقیقات کشاورزی کشور سوئیس
دکتر اسکندر زند                   ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور
دکتر محمد علی باغستانی            ریاست سازمان حفظ نباتات کشور

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
05632254041-49
 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
weedconf94@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند