ششمین همایش علوم علف های هرز ایرانحامیان همایش

دانشگاه بیرجند

انجمن علوم علف های هرز ایران

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

بانک ملی ایران

مدیریت استان خراسان جنوبی

بانک تجارت

مدیریت استان خراسان جنوبی

شرکت بازارگان کالا

شرکت آریا شیمی

شرکت گیاه

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
05632254041-49
 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
weedconf94@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند