ششمین همایش علوم علف های هرز ایرانهزینه های شرکت در همایش

هزینه به ریال

انواع ثبت نام

ردیف

600000

دانشجویان عضو انجمن علوم علف های هرز

1

1000000

اعضای غیر دانشجوی عضو انجمن علوم علف های هرز

2

1000000

دانشجویان غیر عضو انجمن و یا بدون مقاله

3

1500000

افراد غیر دانشجو و غیرعضو انجمن، یا بدون مقاله

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

نکات مهم:

1. حداکثر تعداد مقاله مجاز برای هر فرد ثبت نام کننده بعنوان نفر اول دو مقاله می باشد، به ازای هر مقاله مازادمبلغ 300000 ریال به هزینه ثبت نام افزوده خواهد شد.

 

2. پرداخت هزینه های مربوط به ثبت نام در همایش فقط از طریق درگاه الکترونیکی مربوطه امکان پذیر است.

 

3.  هزینه ثبت نام در همایش مربوط به مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگیرند، به طور کامل عودت داده خواهدشد. 

یادآوری:

  • برای استفاده از روش پرداخت الکترونیکی داشتن رمز دوم کارت الکترونیکی الزامی است.
پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
05632254041-49
 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
weedconf94@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند