ششمین همایش علوم علف های هرز ایرانخدمات

هزینه های اسکان و تغذیه متعاقبا"اعلام خواهد شد.

بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی بیرجند از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر روز پایانی همایش (مورخ 94/6/12) خواهد بود.

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
05632254041-49
 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
weedconf94@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه ششمین همایش علوم علف های هرز ایران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند