روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام
27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 آبان 1403
تاریخ برگزاری

28 آبان 1403

کمیته علمی

اراِئه گواهی معتبر به شرکت کنندگان در همایش

12 آبان 1402

کلیه افرادی که به صورت سخنران، اراِیه پوستر، شرکت در کارگاه یا شرکت کننده آزاد (به شرط ثبت نام) در اولین همایش ملی فلسفه برای کودکان حضور داشته باشند، از دبیرخانه همایش گواهی نامه معتبر دریافت خواهند کرد.


کلیه افرادی که به صورت سخنران، اراِیه پوستر، شرکت در کارگاه یا شرکت کننده آزاد (به شرط ثبت نام) در اولین همایش ملی فلسفه برای کودکان حضور داشته باشند، از دبیرخانه همایش گواهی نامه معتبر دریافت خواهند کرد.

 

 


253
مطالب مرتبط


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند