روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام
27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 آبان 1403
تاریخ برگزاری

28 آبان 1403

کمیته علمی

فرمت نگارش مقالات

12 آبان 1402

در ادامه مطلب فرمت نگارش مقالات ارائه شده است:


شیوه نگارش:

عنوان مقاله (B Zar Bold 16)

نویسنده اول[1]، نویسنده دوم[2]، نویسنده سوم[3] و ... (B Zar Bold 12) (نویسنده مسئول با علامت * مشخص شود)

 

چکیده (200 تا 250 کلمه)

متن متن متن متن (متن چکیده و متن اصلی مقاله با قلم B zar 12، مطابق این متن نوشته شود)

واژگان کلیدی: 3 تا 5 کلمه

 

مقدمه (عناوین اصلی مقاله با فونت B zar 12 Bold نوشته شوند)

متن متن متن متن (متن چکیده و متن اصلی مقاله با قلم B zar 12، مطابق این متن نوشته شود)

فاصله متن از چهار طرف صفحه 3 سانتی متر باشد (مطابق ساختار همین فایل)

فاصله بین خطوط single ( 1 سانتی متر) باشد.

نسخه باید به‌صورت تک‌ ستونی و در محیط نرم افزار MS Word تهیه و تنظیم شود.

مقالات فرستاده شده، نباید همزمان به همایش دیگری فرستاده شود یا در جای دیگری چاپ شده باشد.

همایش حق قبول یا رد، اصلاح و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می­دارد.

حجم کل مقاله با احتساب منابع و چکیده حداکثر 3500 کلمه (حداکثر 7 صفحه) باشد و مقالاتی که اختلاف زیادی با این حجم داشته باشند، به نویسنده مسئول برگشت داده خواهند شد تا اصلاح و مجدد ارسال شوند.

اسامی نویسندگان مقالات لاتین و اصطلاحات خاص پاورقی شوند

روش

متن متن متن متن (متن چکیده و متن اصلی مقاله با قلم B zar 12، مطابق این متن نوشته شود)

اشاره به رویکرد و روش پژوهش و ابزار های مورد استفاده

یافته­ها

متن متن متن متن (متن چکیده و متن اصلی مقاله با قلم B zar 12، مطابق این متن نوشته شود)

بحث و نتیجه­گیری

متن متن متن متن (متن چکیده و متن اصلی مقاله با قلم B zar 12، مطابق این متن نوشته شود)

تبیین یافته های بدست آمده و اشاره به پژوهش های همسو و ناهمسو

منابع

  • منابع به روش APA نوشته شوند
  • کتاب: نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر.

مثال: سیف، علی اکبر. (1398). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.

Endler, N. S., Edwards, J. M., & Vitelli, R. (1991). Endler Multidimensional Anxiety Scale s-Trait. Los Angeles: Western Psychological Services.

  • مقاله: نام خانوادگی، نام؛ نام خانودگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره(شماره)، صفحه آغاز و پایان.

مثال: قاسمی، سید علیرضا؛ میری، مینو. (1402). نقش نقش تاب‌آوری تحصیلی و اخلاق تحصیلی در پیش‌بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان. مجله علمی-پژوهشی اخلاق زیستی، 13(38)، 10-1.

Ghasemi, S. A., & Miri, M. (2023). The role of Academic Resilience and Academic Ethics in predicting Academic Success in Students. Bioethics Journal, 13(38), 1-10.

  • پایان نامه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان پایان نامه. مقطع، رشته، دانشکده، دانشگاه.

مثال: کیانی، اشرف. (1395). کارآفرینی فردی مدیر و رابطه آن با کارآفرینی درون سازمانی از منظر مدیر و دبیران مدارس فنی و حرفه­ای دخترانه در شهر تهران سال تحصیلی 95-94. پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

  • ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین ذکر شوند
  • منابع فارسی با فونت B zar اندازه 11 و منابع لاتین با فونت Times New Roman و اندازه 10 نوشته شوند

نکات کلی راهنما

1) چکیده؛ حدود 200-250 کلمه به زبان فارسی نوشته شود و در بردارنده شرح مختصر و جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیت پژوهش و نتیجه باشد.

2) واژگان کلیدی ؛ حداکثر 5 واژه از کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می کنند، باشد.

3) مقدمه؛ بیان کننده هدف پژوهشگر و زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن با نوشتار باشد. حدود 500 کلمه

4) روش؛ روش، جامعه آماری، نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده‌ها، روش تجزیه و تحلیل و اعتباریابی. حدود 700 کلمه

5) یافته‌ها؛ خلاصه‌ای از یافته‌های استخراج شده از داده‌های پژوهش. حدود 600 کلمه

6)بحث و نتیجه گیری؛  شامل خلاصه مهم ترین مسائل مطرح شده در مقاله، ارائه پژوهش همسو و ناهسمو و تبیین یافته. حدود 700 کلمه

 

[1] مرتبه علمی، گروه، دانشگاه، شهر، کشور. ایمیل. مثال: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. آدرس ایمیل

[2]

[3]

جهت سهولت نگارش توسط شما پژوهشگران گرامی از تمپلیت آماده شده زیر جهت ارسال مقاله استفاده نمایید

 

Template.docx (117/71 kb)


631
مطالب مرتبط


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند