روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام
27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 آبان 1403
تاریخ برگزاری

28 آبان 1403

کمیته علمی


 

 
تماس با دبیرخانه و مدیریت اجرایی همایش
تلفن ثابت

05631026256

نمابر
ایمیل

P4c1403@gmail.com

 

تلفن همراه

09046960069

آدرس

بیرجند، دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند