روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
10 مرداد 1402
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
10 مرداد 1402
آخرین مهلت ثبت نام
27 آبان 1403
آخرین مهلت ارسال مقاله
10 آبان 1403
تاریخ برگزاری

28 آبان 1403

کمیته علمی

کمیته اجرایی همایش

4 آبان 1402

معرفی اعضای کمیته اجرایی اولین همایش ملی فلسفه برای کودک:


 • فاطمه ملاحسنی  (مسئول کمیته اجرایی و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان)

 • سید علیرضا قاسمی (دبیر کمیته اجرایی؛ فرهنگی و دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه بیرجند، مدیر سایت)

 • صدیقه ملکی ( کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی مدیر اجرایی موسسه ژرفا)

 • سمیه اصفیائی (مدرس دانشگاه بیرجند)

 • فریبا رمضانی (مدرس فلسفه برای کودکان)

 • معصومه راهی (مدرس فلسفه برای کودکان)

 • مصطفی فروتن (استادیار دانشگاه بیرجند)

 • فاطمه اسماعیلی (دانشجو فلسفه اسلامی دانشگاه بیرجند)

 • دکتر امامی (رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند)

 • دکتر نوروزی (مسئول ‍‍پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند)

 • دکتر اشرفی (معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند)

 • فاطمه قلی زاده (دانشجوی کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی)

 • زینب چوپانی (دانشجوی کارشناسی رشته فلسفه و کلام اسلامی)

 •  (دانشجوی کارشناسی روانشناسی و مسئول امور پیش همایش) سارا السادات موسوی بیوکی

415
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند