روز شمار رویداد
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت

کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمدرضا آقا ابراهیمیاستاد /دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/aghaebrahimi/fa

دکتر مصطفی اسماعیلیاستادیار/دانشگاه صنعتی بیرجند 
دکتر حسین الیاسیاستادیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/elyasi/fa

دکتر مهدی بانژاددانشیار/دانشگاه صنعتی شاهرود 
دکتر محمدتقی بطحائی استاد/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
دکتر محسن پارسامقدم استاد/دانشگاه تربیت مدرس 
دکتر محمدحسین جاویدی استاد/دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر شهرام جدید استاد/ دانشگاه علم وصنعت ایران 
دکتر صادق جمالی استاد/دانشگاه علم وصنعت ایران 
دکتر سیدحسین حسینی استاد/دانشگاه تبریز 
دکتر سید حسین حسینیاناستاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
دکتر محمودرضا حقی فام استاد/دانشگاه تربیت مدرس 
دکتر مریم رمضانیدانشیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/mramezani/fa

دکتر مجید زندیدانشگاه شهید بهشتی 
دکتر رضا شریعتی نسب دانشیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/shariatinasab/fa

دکتر محمدعلی شمسی نژاد دانشیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/shamsinejad/fa

دکتر عباس صابری نوقابیاستادیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/saberi/fa

دکتر علی عجمیاستاد/مدنی آذربایجانی 
دکتر محمود فتوحی فیروزاباد استاد/دانشگاه صنعتی شریف 
دکتر محسن فرشاد دانشیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/farshad/fa

دکتر شاهرخ فرهنگی استاد/دانشگاه تهران 
دکتر حمید فلقیدانشیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/falaghi/fa

دکتر رضا قاضی استاد/دانشگاه فردوسی مشهد 
دکتر گئورگ قره پتیان استاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
دکتر سعیدرضا گلدانی استادیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/goldani/fa

دکتر مسعود علی اکبر گلکاراستاد/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
دکتر مهدی معلم استاد/دانشگاه صنعتی اصفهان 
دکتر حمیدرضا نجفی دانشیار/دانشگاه بیرجند

https://cv.birjand.ac.ir/najafi/fa

دکتر ابوالفضل واحدی استاد/دانشگاه علم و صنعت ایران 
دکترمحمداسماعیل‌همدانی‌گلشناستاد/دانشگاه صنعتی اصفهان 
دکتر رحمت اله هوشمنداستاد/دانشگاه اصفهان 
دکتر مسعود مقدس تفرشیدانشیار/دانشگاه گیلان 


ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

056-31026340

نمابر

056-32202133

ایمیل

icredg2021@birjand.ac.ir

icredg2021@gmail.com

آدرس

دانشگاه بیرجند - پردیس مهندسی - دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر - گروه مهندسی قدرت

شبکه های اجتماعی

           

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند