دومين کنفرانس بين المللي تهويه مطبوع و تاسيسات حرارتي و برودتيمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
ارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
تهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
شرايط آسايش حرارتي و کيفيت هواي داخل
فناوريهاي نوين ساختماني
معماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
مقررات ملي و استاندارهاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
مميزي و پايش انرژي و سامانه هاي هوشمند سازي ساختمانها
موتورخانه و تاسيسات ساختماني

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
سيستم هاي تابشي دما پايين (گرمايش از کف، سيستم قرنيزي، سيستم سرمايش سقفي و ...)ارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
سيستم هاي تابشي دما بالاارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
سيستم هاي گرمايش و سرمايش همرفتي (هواساز، فن کويل، رادياتور و ...)ارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
سيستم هاي سرمايش تبخيريارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
سيستمهاي انبساط مستقيم (VRF، کولرهاي گازي و ...)ارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
سيستمهاي تبريدارزيابي عملکرد سامانه هاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
تهويه فضاهاي صنعتي و آلودهتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
تهويه فضاهاي پر جمعيتتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
تهويه انفرادي و منطقه ايتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
تهويه در وسايل نقليهتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
تهويه فضاهاي آموزشيتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
اتاقهاي تميز و تهويه بيمارستانيتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
تهويه در تونلها و تاسيسات زيرزمينيتهويه در محيط هاي صنعتي و فضاهاي خاص
مدلسازي شرايط آسايش حرارتي ساکنانشرايط آسايش حرارتي و کيفيت هواي داخل
ارزيابي کيفيت هواي داخلشرايط آسايش حرارتي و کيفيت هواي داخل
تحقيقات تجربي در زمينه آسايش ساکنان و کيفيت هواي داخلشرايط آسايش حرارتي و کيفيت هواي داخل
سامانه هاي توليد همزمان CHP و CCHPفناوريهاي نوين ساختماني
بام هاي سبزفناوريهاي نوين ساختماني
نماهاي دو پوسته و ديوارهاي ترومبفناوريهاي نوين ساختماني
عايقهاي نوينفناوريهاي نوين ساختماني
سامانه هاي خورشيديفناوريهاي نوين ساختماني
ساير فناوريها و سيستمهاي نوين ساختمانيفناوريهاي نوين ساختماني
استفاده از انرژي خورشيديمعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
استفاده از انرژي بادمعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
استفاده از انرژي زمين گرماييمعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
استفاده از پيلهاي سوختيمعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
مبدلهاي هوا-خاکمعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
ساختمانهاي انرژي صفرمعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
معماري سبز و سازگار با اقليممعماري سبز و سازگار با اقليم و کاربرد انرژي هاي تجديدپذير و پاک
نقد مقررات ملي ساختمانمقررات ملي و استاندارهاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
بومي سازي استانداردهاي بين المللي در صنعت تهويه و تاسيات حرارتي و برودتيمقررات ملي و استاندارهاي گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع
مميزي مصرف انرژي در صنعت و ساختمانمميزي و پايش انرژي و سامانه هاي هوشمند سازي ساختمانها
برچسب انرژي در ساختمانمميزي و پايش انرژي و سامانه هاي هوشمند سازي ساختمانها
هوشمند سازي ساختمانهامميزي و پايش انرژي و سامانه هاي هوشمند سازي ساختمانها
موتورخانه و تاسيسات سرمايش و گرمايشموتورخانه و تاسيسات ساختماني
تاسيسات آب رسانيموتورخانه و تاسيسات ساختماني
تاسيسات فاضلابموتورخانه و تاسيسات ساختماني
ساير تاسيسات ساختمانيموتورخانه و تاسيسات ساختماني


ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تاريخهاي مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1394
آخرین مهلت ثبت نام
5 مهر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
31 مرداد 1395
تاریخ برگزاری

6 و 7 مهر 95

کانال تلگرام
آمار بازديد

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند