سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایرانمحورهای همایش

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی

ارتقای بهره­ وری آب در بخش کشاورزی

 

 • کشاورزی بوم شناختی و امنیت غذایی پایدار

 

 • جایگاه کشاورزی بوم شناختی در آمایش سرزمین

 

 • حفاظت، حاصلخیزی و بهره برداری پایدار از منابع خاک

 

 • مدیریت بهینه آب در کشاورزی بوم شناختی

 

 • تنش­های محیطی و تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر کشاورزی

 

 • استفاده از مدل­های شبیه سازی و شیوه­ های نوین آماری در کشاورزی بوم شناختی

 

 • مدیریت پایدار آفات، بیماری­ها و علفهای هرز

 

 • اقتصاد و بازاریابی تولیدات کشاورزی بوم ­شناختی

 

 • جایگاه دام، طیور و آبزیان در پایداری بو­م­ نظامهای کشاورزی

 

 • نقش گیاهان دارویی، جدید و فراموش شده در پایداری کشاورزی

 

 • رهیافت­های بوم شناختی در تولید، فرآوری و صنایع تبدیلی کشاورزی

 

 • خدمات اکوسیستمی متقابل منابع طبیعی و کشاورزی بوم­ شناختی

 

 • رهیافت های بوم ­شناختی در تولید و مدیریت محصولات باغی

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت

021-22431971

نمابر
ایمیل
آدرس

پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

آمار سایت

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند