سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایرانحامیان همایش

 دانشگاه بیرجند

 

 انجمن کشاورزی بوم شناختی ایران

 استانداری خراسان جنوبی

گروه پژوهشی زعفران

 

 بنیاد ملی نخبگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت

021-22431971

نمابر
ایمیل
آدرس

پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

آمار سایت

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند