تا روز برگزاری همایش :

جزئیات کارگاه های تخصصی

عنوان کارگاه:شبیه سازی سیلاب شهری بامدل SWMM

 محورهای کارگاه به شرح زیر می باشد:

  1. سیلاب های شهری و اهمیت مدل سازی
  2. معرفی مدل وقابلیت های آن
  3. رسم شماتیک و وارد نمودن اطلاعات فیزیوگرافی حوضه های شهری
  4. وارد نمودن اطلاعات شبکه جمع آوری آب های سطحی
  5. روش های شبیه سازی هیدرولیکی
  6. روش های شبیه سازی هیدرولوژیکی

 

مدرس:دکترمحمد کبارفرد


 

عنوان کارگاه:نشت یابی شبکه های آب

-مقدمه در خصوص مبانی نشست وروش های نشت یابی

-معرفی تجهیزات مرتبط شامل

الف)نشت یابی

-دستگاه تست نشت انشعاب مدل FSD-8D

-دستگاه تست انشعاب مدل HL50

-دستگاه نشت یاب آب(ژئوفن)مدلHL500

-دستگاه نشت یاب  رادیویی آب (نویزکلوریتور)مدل Correlux C-3

-دستگاه نشت یاب چند منظوره آب مدلC3HL

ب)آشکارسازی زیر سطحی

-دستگاه GPR

ج)مانیتورینگ شبکه

-پکیج های مانتورینگ و سامانه اندازه گیری(ShariSCADA-Badger Meter)

-دستگاه فلومترالتراسونیک پرتابلBass Instrument BSUF TTHH

-دستگاه لاگر فشار آنلاین

-آموزش عملی نحوه کار باتجهیزات نشت یابی ومانیتورینگ شبکه

مدرس :مهندس محسن عزیزی


 

عنوان کارگاه:مدل سازی آب زیرزمینی با کمک نرم افزارGMS

-ارائه کلیات از هدف مدلسازی و معرفی لایه های اطلاعاتی مورد نیاز برای مدلسازی آب زیرزمینی

-آشنایی با محیط، ابزارها و مدلهای نرم افزارGMS

-آموزش مدل مفهومی آبخوان شامل داده های اطلاعاتی (مرزآبخوان، توپوگرافی، سنگ بستر، سطح آب زیرزمینی،چاه های برداشت،چاه های مشاهده ای، هدایت هیدرولیکی، تبخیر، بارندگی،...)

-آموزش ساخت مدل ریاضی آبخوان

-آموزش نحوه کالیبراسیون مدل ریاضی آبخوان

-اجرای مدل ریاضی و ارائه نتایج مدلسازی آبخوان

مدرسین :دکتر ابوالفضل اکبرپور، مهندس محسن عزیزی


 

عنوان کارگاه:بررسی موضوعی کیفیت وارزیابی سیستم جامع آب آشامیدنی بیرجند با تکیه برارزیابی ریسک وشواهد ومستندات

محورهای کارگاه به شرح زیر می باشد:

1.بررسی کیفی منابع آب استان بر تکیه بر منابع آب دشت بیرجند(باورها و ابهامات)

2. آلاینده های نو پدید در منابع آبی (با تکیه آلاینده های آلی دارویی و سموم)

3. مدیریت جامع کیفی آب و چالشهای پیش رو در تامین آب سالم در استان

4.استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده و کاربرد تصفیه خانه های محلی جهت آبیاری فضای سبز شهری

5. روش های تصفیه ابها و پسابهای شور (brine) و استفاده مجدد از آن

6.اجرای برنامه ایمنی آب (wsp)خودارزیابی اولیه در مدیریت آب

مدرس :دکترباریک بین

 

 

 

 

ورود وثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

05632320551

نمابر

05632320551

ایمیل

MIWM@birjand.ac.ir

آدرس

بیرجند،انتهای خیابان شهیدآوینی،دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند