تا روز برگزاری همایش : پایان یافت

تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

05632320551

نمابر

05632320551

ایمیل

MIWM@birjand.ac.ir

آدرس

بیرجند،انتهای خیابان شهیدآوینی،دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسی

کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر ابوالفضل اکبرپوردانشیار

دانشگاه بیرجند

 

دکتر غلام عباس بارانیاستاد

دانشگاه  باهنر کرمان

 

دکترمحمدجواد خانجانیاستاد

دانشکاه باهنر کرمان

دکتر کامران داوریاستاد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سعید رضا خداشناساستاد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود فغفور مغربیاستاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر بیژن قهرماناستاد

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کاظم اسماعیلیدانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر کیوان اصغریدانشیار

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دکتربهنام باریک بیندانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر محمدباقر شریفیدانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

دکترعباس خاشعی سیوکیدانشیار

دانشگاه بیرجند

 

دکتر حسین خزیمه نژاددانشیار

دانشگاه بیرجند

دکترمحمد رضا دوستیدانشیار

دانشگاه بیرجند

دکتر باقر ذهبیوندانشیار

دانشگاه علم وصنعت

 

دکتر مجید رحیم پوردانشیار

دانشگاه باهنر کرمان

 

دکتر حسین شریفیاندانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر علی شهیدیدانشیار

دانشگاه بیرجند

دکتر کوروش قادریدانشیار

دانشگاه باهنر کرمان

 

دکترعلی نقی زادهدانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر سید آرمان هاشمی منفرددانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

دکتر محمد‌مهدی احمدیاستادیار

دانشگاه باهنر کرمان

 

دکترمحمد اکبریاستادیار

 دانشگاه بیرجند

 

دکترمهدی امیرآبادیزادهاستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکتر بهرام بختيارياستادیار

دانشگاه باهنر کرمان

 

دکترمحسن پوررضا بیلندیاستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکترمریم خدادادیاستادیار

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر مهدی دستورانیاستادیار

دانشگاه بیرجند

دکتر محمد جواد ذوقیاستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکتر یوسف رمضانی استادیار

دانشگاه بیرجند

دکتر غلامرضا عزیزیاناستادیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

دکتر علی عباسیاستادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهناز قائيني حصاروئيهاستادیار

 دانشگاه باهنر کرمان

 

دکترمهدی ملازادهاستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکترحسین مهدی زادهاستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکترمهدی ناصریاستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکترمحمدحسین نجفی موداستادیار

دانشگاه بیرجند

دکترعلی نصیریاناستادیار

دانشگاه بیرجند

 

دکتر مصطفی یعقوب زادهاستادیار

دانشگاه بیرجند

مهندس طاهر شهریاریمربی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجندورود وثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند