تا روز برگزاری همایش : پایان یافت

تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

05632320551

نمابر

05632320551

ایمیل

MIWM@birjand.ac.ir

آدرس

بیرجند،انتهای خیابان شهیدآوینی،دانشگاه بیرجند،دانشکده مهندسیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مدلسازی و مدیریت آب های زیرزمینی
مدلسازی و مدیریت آب های سطحی
سیستم های انتقال آب
پدافند غیر عامل در آب
سامانه تحت وب و اطلاعات مکانی (GIS) در مهندسی آب
هیدروانفورماتیک و محاسبات نرم در مهندسی آب
فناوری های نوین در پایش کیفی آب

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مدلسازی و مدیریت آب های زیرزمینیمدلسازی و مدیریت آب های زیرزمینی
مدلسازی و مدیریت آب های سطحیمدلسازی و مدیریت آب های سطحی
مدیریت تامین آب و تقاضای مصرف آبسیستم های انتقال آب
سیستم های انتقال و توزیع آبسیستم های انتقال آب
مدل سازی سیستم آب شهریسیستم های انتقال آب
پدافند غیر عامل در آبپدافند غیر عامل در آب
سامانه تحت وب و اطلاعات مکانی (GIS) در مهندسی آبسامانه تحت وب و اطلاعات مکانی (GIS) در مهندسی آب
الگوریتم های فراکاوشی و شبکه عصبی مصنوعیهیدروانفورماتیک و محاسبات نرم در مهندسی آب
کاربرد مدلهای کامپیوتر در حل مسائل آلودگیفناوری های نوین در پایش کیفی آب
فناوری های مرتبط با پایش کیفیت آب و شیرین سازیفناوری های نوین در پایش کیفی آب
روش های نوین در تصفیه ی آب شورفناوری های نوین در پایش کیفی آب
بازیافت و استفاده ی مجدد از فاضلاب شهری و صنعتیفناوری های نوین در پایش کیفی آب
مدیریت کاهش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینیفناوری های نوین در پایش کیفی آب


ورود وثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند