کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمدجعفر یاحقیاستاد و عضو اصلی شورای انجمن ترویج و فرهنگستان زبا

ferdows@um.ac.ir

دکتر محمد بهنام فراستاد و رییس کمسیون تخصصی علوم انسانی

M_behnamfar@birjand.ac.ir

دکتر سید علی اصغر میرباقری فردرییس انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

a.mirbagherifard@gmail.com

دکتر کاووس حسن لی عضو شورای مرکزی انجمن ترویج

kavooshassanli@gmail.com

دکتر بهادر باقریمعاون اجرایی و گسترش زبان و ادب فارسی وزارت علوم

bahadorbagheri47@gmail.com

دکتر سید مهدی رحیمیعضو کمیتۀ علمی

smrahimi@birjand.ac.ir

دکتر علی اکبر سام خانیانیدبیر همایش و عضو کمیتۀ علمی

asamkhaniani@birjand.ac.ir

دکتر اکبر شایان سرشتدبیر اجرایی و عضو کمیتۀ علمی

ashamiyan@birjand.ac.ir

دکتر محمدرضا عزیزیعضو کمیتۀ علمی

mohammadrazizi@birjand.ac.ir

دکتر احمد لامعیعضو کمیتۀ علمی

Ahmad.lamei2@birjand.ac.ir

دکتر حامد نوروزیمدیر گروه و عضو کمیتۀ علمی

hd_noruzi@birjand.ac.ir

دکتر ابراهیم محمدیمدیر مجله و عضو کمیتۀ علمی

emohammadi@birjand.ac.ir

دکتر محمد حسیناییعضو کمیتۀ علمی

mhoseinaei@birjand.ac.ir

دکتر مرادعلی واعظیعضو کمیتۀ علمی

Ma.vaezi@birjand.ac.ir

دکتر علیرضا نوشیروانیسردبیر مجله و عضو کمیتۀ علمی

anushir@shirazu.ac.ir

دکتر عباس واعظ زادهعضو کمیتۀ علمی

Vaezzadeh_abbas@birjand.ac.ir

دکتر عبدالرحیم حقدادیعضو کمیتۀ علمی 
دکتر علی اکبر محمدیمدیر فرهنگی و عضو کمیتۀ علمی

Aa.mohammadi@birjand.ac.ir

دکتر کلثوم قربانی جویباریعضو کمیتۀ علمی

kolsoomghorbani@birjand.ac.ir

دکتر مهدی زرقانیعضو کمیتۀ علمی

zarghani@um.ac.ir

دکتر احسان قبولعضو کمیتۀ علمی

ghabool@um.ac.ir

دکتر حسن امامیریاست دانشکده و عضو کمیتۀ علمی

hemami@birjand.ac.ir

دکتر کتایون زارعیعضو کمیتۀ علمی

ktoossi@birjand.ac.ir

دکتر جلیل الله فاروقیعضو کمیتۀ علمی

jfaroughi@birjand.ac.ir

دکترمحمدامین ناصحعضو کمیتۀ علمی

Amin_nasseh@birjand.ac.ir

دکترمحمدرضا رضائیان دلوئیعضو کمیتۀ علمی

mrrezaeiand@birjand.ac.ir

دکتر احمد بخشیعضو کمیتۀ علمی

bakhshi@birjand.ac.ir

دکتر زهرا علیزادهعضو کمیتۀ علمی

zalizadebirjandi@birjand.ac.ir

دکتر مریم جلالی عضو شورای مرکزی انجمن ترویج و عضو کمیتۀ علمی

jalali_1388@yahoo.com

دکتر علی اکبر کمالی نهادعضو شورای مرکزی انجمن ترویج و عضو کمیتۀ علمی 
دکتر جواد دهقانیان عضو کمیتۀ علمی

mirjavad@shirazu.ac.ir

دکتر محمد ایرانی عضو کمیتۀ علمی

Mohm.irani@gmail.com

دکتر حسین زنگویی رییس دانشگاه فرهنگیان و عضو کمیتۀ علمی 
دکتر عمادالدین شیخ الحکمایی عضو کمیتۀ علمی

Emad_hokamaii@yahoo.com

دکتر کاظم کهدویی عضو کمیتۀ علمی

kahdouei@yazd.ac.ir

دکتر فاطمه ماهوانعضو کمیتۀ علمی

f.mahvan@um.ac.ir

دکترغلامرضا مستعلی پارسا عضو کمیتۀ علمی

mastali.parsa@gmail.com

دکتر داوود پورمظفریعضو کمیتۀ علمی

dpoormozaffari@scu.ac.ir

دکتر منوچهر جوکارعضو کمیتۀ علمی

m.joukar@scu.ac.ir

دکتر قدرت الله ضرونی عضو کمیتۀ علمی

gh.zarouni@scu.ac.ir

دکتر مریم خلیلی جهان تیغعضو کمیتۀ علمی

khalili@lihu.usb.ac.ir

دکتر حسین حسن پور آلاشتیعضو کمیتۀ علمی

alashtya @ yahoo.com

دکتر علی اکبر باقری خلیلیعضو کمیتۀ علمی

aabagheri@umz.ac.ir

دکتر مرتضی محسنیعضو کمیتۀ علمی

mohseni@umz.ac.ir

دکتر احمد غنی پور ملکشاهعضو کمیتۀ علمی

a. ghanipour@umz.ac. Ir

دکتر محمود کمالیعضو کمیتۀ علمی

Kamali.mahmoud@pnu.ac.ir

دکتر اسدالله نوروزیعضو کمیتۀ علمی

asdollahnowruzi@hormozgan.ac.ir

دکتر ابراهیم رنجبرعضو کمیتۀ علمی

ranjbare@tabrizu.ac.ir

دکتر حبیب الله عباسیعضو کمیتۀ علمی

h.abbasi@khu.ac.ir

دکتر مهبود فاضلیعضو کمیتۀ علمی

Ma,fazeli@alzahra.ac.ir

دکتر فرامرز خجستهعضو کمیتۀ علمی

faramarz.khojasteh@hormozgan.ac.ir

دکتر سلیم مظهرعضو کمیتۀ علمی

saleemmmazhar@yahoo.com

دکتر محمد سفیرعضو کمیتۀ علمی

m.safeer@numl.edu.pk

دکتر حسن جوادیعضو کمیتۀ علمی 
دکتر حمید دباشیعضو کمیتۀ علمی

hd14@columbia.edu

دیوید دمراش عضو کمیتۀ علمی

Ddamrosc@fas.harvard.edu

زیک دیویسعضو کمیتۀ علمی

davis.77@osu.edu

ماری تریز عبدالمسیحعضو کمیتۀ علمی

marietherese.abdelmessih@gmail.com

کامران رستگارعضو کمیتۀ علمی

kamra.rastegar@tufts.edu

دکتر عبدالصبور خانعضو کمیتۀ علمی 
دکتر عین الحسنعضو کمیتۀ علمی 
دکتر غلام معین الدین معین نظامیعضو کمیتۀ علمی

Moeen_persian@pu.edu.pk

دکتر محمدناصرعضو کمیتۀ علمی 
دکتر فائزه زهرا میرزا عضو کمیتۀ علمی

Faizeh110@gmail.com

دکتر شهلا سلیم نوریعضو کمیتۀ علمی

Shala_nori@yahoo.com

دکتر خواکینعضو کمیتۀ علمی 
دکتر علی گوزل یوزعضو کمیتۀ علمی 
دکتر نعمت ئیلدریم عضو کمیتۀ علمی 
دکتر عبدالله رجییعضو کمیتۀ علمی

Abdulla.rexhepi@uni-pr.edu

دکتر ایو پانفعضو کمیتۀ علمی 
دکتر صفر عبداللهعضو کمیتۀ علمی

orionfar@ma0l.ru

دکتر بیک باغبانعضو کمیتۀ علمی 
دکتر فرید قطاطعضو کمیتۀ علمی

guetatfarid@gmail.com

دکتر منصف الحامدیعضو کمیتۀ علمی

Hamedi_moncef@yahoo.comکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تلفن ثابت

056-31026239

نمابر

05632202120

ایمیل

tarvij16_dabir@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی،بیرجند،انتهای بلوار دانشگاه،پردیس دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند