کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر احمد لامعی گیوریاست دانشگاه 
دکتر احمد خامسانریاست دانشگاه (پیشین)

akhamesan@birjand.ac.ir

سید علی اصغر میرباقری فرددبیر انجمن ترویج

a.mirbagherifard@gmail.com

دکتر حمیدرضا نجفیمعاون پژوهش ،فناوری و نوآوری دانشگاه

h.r.najafi@birjand.ac.ir

دکترعلی اکبر سام خانیانیدبیر علمی همایش

asamkhaniani@birjand.ac.ir

دکتر اکبر شایان سرشتدبیر اجرایی همایش

ashamiyan@birjand.ac.ir

دکتر سید وحید اسلامیمعاون اداری- مالی دانشگاه

sveslami@birjand.ac.ir

دکتر محسن آیتیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

mayati@birjand.ac.ir

دکتر حسن امامیرییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

hemami@birjand.ac.ir

دکترمرتضی اسمعیل نژاد مدیر پژوهشی دانشکده

Esmailnejad.m@birjand.ac.ir

دکتر علی زنگوییمعاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه

azangoyi@birjand.ac.ir

حامد نوروزیمدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

hd_noruzi@birjand.ac.ir

دکتر محمدحسن الهی زادهمعاون آموزشی دانشکده

mhelahizadeh@birjand.ac.ir

دکتر علی اکبر محمدیمدیر فرهنگی دانشگاه

Aa.mohammadi@birjand.ac.ir

منیره توکلیکارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

Mt_65_2013@yahoo.com

مهندس هادی صالح پوررییس اداره عمومی دانشکده 
دکتر سید مهدی رحیمی رییس دبیرخانه

smrahimi@birjand.ac.ir

مهندس سید سجاد امیرآبادی زادهمسؤول وبگاه

amirabadizadeh177@gmail.comکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تلفن ثابت

056-31026239

نمابر

05632202120

ایمیل

tarvij16_dabir@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی،بیرجند،انتهای بلوار دانشگاه،پردیس دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

روز شمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند