روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


کمیته علمی همایش

 

ردیف

عنوان

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

محل خدمت

 

1

دکتر

علیرضا

کوچکی

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

2

دکتر

محمدحسن

راشد محصل

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

3

دکتر

پرویز

رضوانی مقدم

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

4

دکتر

محمد

کافی

استاد

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

5

دکتر

پیمان

صالحی

استاد

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

 

6

دکتر

سیده زهرا

بطحایی

استاد

دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

7

دکتر

عباس

همتی کاخکی

 استادیار

رئیس جمعیت ایرانی علوم زعفران ایران

 

8

دکتر

حسین

حسین‌زاده

استاد

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

9

دکتر

اصغر

زربان

استاد

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

10

دکتر

کمال‌الدین

حق‌بین

استاد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران

 

11

دکتر

عباس

خاشعی سیوکی

استاد

دانشگاه تربت حیدریه

 
12دکترحسنرضادوستدانشیارپژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی 
13دکترمحمدباقررضاییاستادموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور 

14

دکتر

غلامرضا

هادربادی

دانشیار

عضو هیات علمی وزارت جهاد کشاورزی

 

15

دکتر

سرور

خرم‌دل

دانشیار

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

 

16

دکتر

عبدالله

ملافیلابی

دانشیار

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

17

دکتر

ابوالفضل

پهلوان‌لو

 دانشیار

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

 

18

دکتر

روح‌الله

مرادی

 دانشیار

رئیس پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

 

19

دکتر

حسن

فیضی

دانشیار

دانشگاه تربت حیدریه

 

20

دکتر

حمیدرضا

شریفی

دانشیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

21

مهندس

محسن

پویان

 

محقق و مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 

22

دکتر

مهدی

ابراهیمی

 استادیار

عضو هیأت علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی

 

23

دکتر

محمدبهزاد

امیری

دانشیار

مجتمع آموزش عالی گناباد

 

24

مهندس

علیرضا

مقری‌فریز

 

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

 

25

دکتر

قدسیه

باقرزاده

دانشیار

دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

 

26

دکتر

غلامرضا

زمانی

دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

27

دکتر

مجید

جامی‌الاحمدی

استاد

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

28

دکتر

سیدوحید

اسلامی

دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

29

دکتر

سهراب

محمودی

دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

30

دکتر

محمدحسن

سیاری

دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

31

دکتر

سهیل

پارسا

دانشیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

32

دکتر

حمیدرضا

فلاحی

دانشیار

گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه بیرجند

 

33

دکتر

محمدحسین

امینی‌فرد

دانشیار

گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

34

دکتر

علی

شهیدی

دانشیار

دانشکده کشاورزی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

 

35

دکتر

ملیحه

فلکی

استادیار

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

 

36

دکتر

سیده‌عاطفه

حسینی

دانشیار

گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

37

دکتر

مصطفی

یعقوب‌زاده

دانشیار

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

38

دکتر

یوسف

رمضانی

دانشیار

گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

39

دکتر

محمدعلی

بهدانی

استاد

گروه پژوهشی زعفران، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

 

 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-31027526

نمابر
ایمیل

saffron2024@birjand.ac.ir

آدرس

کیلومتر 5 جاده بیرجند-کرمان، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، گروه پژوهشی زعفران

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند