محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم زراعی و باغبانی
گیاهپزشکی
علوم دام
مدیریت منابع آب و خاک
کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی
نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی
نقش نظارتی فارغ التحصیلان بخش های مختلف کشاورزی در افزایش بهره وری
نقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغال

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بیوتکنولوژی و به زراعی محصولات کشاورزیعلوم زراعی و باغبانی
گیاهان دارویی، روغنی و تولیدات گلخانه ایعلوم زراعی و باغبانی
تولید، کاشت، داشت و برداشت محصولات فرا سرزمینیعلوم زراعی و باغبانی
تولید، کاشت، داشت و برداشت محصولات ویژه زرشک، زعفران، عناب و انارعلوم زراعی و باغبانی
روش های جدید در شناسایی و کنترل آفات و بیماری های گیاهیگیاهپزشکی
حفاظت آب، خاک و گیاه در جهت افزایش بهره وریگیاهپزشکی
بررسی آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز مهم و نقش آن ها در کاهش تولیدگیاهپزشکی
مدیریت واحدهای پرورش دام وطیورعلوم دام
جایگاه نگهداری و بهداشت دام و طیورعلوم دام
تغذیه و به نژادی دام و طیورعلوم دام
فراوری و بازاریابی محصولات دام و طیورعلوم دام
اقتصاد واحدهای پرورش دام وطیورعلوم دام
مدیریت و بهره برداری از قنواتمدیریت منابع آب و خاک
استفاده از پساب در بخش کشاورزیمدیریت منابع آب و خاک
نقش آبخیزداری، انتقال آب و الگوی کشت در تولید و اشتغالمدیریت منابع آب و خاک
استفاده از فن آوری های نوین و مدیریت آب مجازیمدیریت منابع آب و خاک
فناوری های نوین در احداث اراضی و محیط ریستمدیریت منابع آب و خاک
میکوریزا و کودهای زیستیمدیریت منابع آب و خاک
کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی کارآفرینی، نوآوری و تغییر روش های آموزشی در بخش کشاورزی
نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغال بخش کشاورزی
نقش نظارتی فارغ التحصیلان بخش های مختلف کشاورزی در افزایش بهره ورینقش نظارتی فارغ التحصیلان بخش های مختلف کشاورزی در افزایش بهره وری
نقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغالنقش صنایع غذایی و بسته بندی در تولید و اشتغال


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
05632254045-49 داخلی 262
نمابر
05632254050
ایمیل
nopea2018@birjand.ac.ir
آدرس
خراسان جنوبی، بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان،  صندوق پستی 331 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند