اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
ISC

 

تا همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


همایش در حیطه محورهای تخصصی زیر برگزار می گردد:

مکمل های رایج، نانو و ارگانیک مینراله، ویتامینه، پروتئینه و اسید های چرب

پروبیوتیک ها و افزودنی های میکروبی

ترکیبات ثانویه گیاهی، بهبود بهروه وری تولید و کاهش تبعات زیست محیطی تولید متراکم

محرک های رشد غیر آنتی بیوتیکی، اسیدی فایر ها، آنزیم ها و ترکیبات ضد تنش

 محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
تغذیه دام سبک و سنگین
تغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
فیزیولوژی و ژنتیک

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
پروبیوتیک ها و افزودنی های میکروبیتغذیه دام سبک و سنگین
ترکیبات ثانویه گیاهیتغذیه دام سبک و سنگین
مکمل های معدنی و ویتامینی، رایج، نانو و ارگانیکتغذیه دام سبک و سنگین
بافر ها و توکسین بایندر ها، آنزیم ها و اسیدی فایر هاتغذیه دام سبک و سنگین
مکمل های پروتئینی، اسید آمینه ای،اسید های چرب و سایر ترکیبات مغذی زیست فعالتغذیه دام سبک و سنگین
طعم دهند ه ها، نگهدارنده ها و سایر افزودنی هاتغذیه دام سبک و سنگین
پروبیوتیک ها و افزودنی های میکروبیتغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
ترکیبات ثانویه گیاهیتغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
پروبیوتیک ها و افزودنی های میکروبیفیزیولوژی و ژنتیک
ترکیبات ثانویه گیاهیفیزیولوژی و ژنتیک
مکمل های پروتئینی، اسید آمینه ای و اسید های چرب و سایر ترکیبات مغذی های زیست فعالتغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
مکمل های پروتئینی، اسید آمینه ای و اسید های چرب و سایر ترکیبات مغذی های زیست فعالفیزیولوژی و ژنتیک
مکمل های معدنی و ویتامینی، رایج، نانو و ارگانیکتغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
مکمل های معدنی و ویتامینی، رایج، نانو و ارگانیکفیزیولوژی و ژنتیک
بافر ها و توکسین بایندر ها، آنزیم ها و اسیدی فایر هاتغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
بافر ها و توکسین بایندر ها، آنزیم ها و اسیدی فایر هافیزیولوژی و ژنتیک
طعم دهند ه ها، نگهدارنده ها و سایر افزودنی هاتغذیه طیور، آبزیان و زنبور عسل
طعم دهند ه ها، نگهدارنده ها و سایر افزودنی هافیزیولوژی و ژنتیک


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

05632254041-290

نمابر

05632254050

ایمیل

LFA2021@BIRJAND.AC.IR

آدرس

ایران- استان خراسان جنوبی- بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند