دومین همایش دانش،صنعت و تجارت پنبه و گیاهان لیفی

محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
چالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
چالشها و راهکارهای توسعه صنایع پنبه و گیاهان لیفی
اقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
1- زیست فناوری چالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
2- مکانیزاسیونچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
3- آبیاری و تغذیهچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
4- بهنژادیچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
5- تکنولوژی بذرچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
6- تنش های محیطیچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
7- مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهاچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
8- تنظیم کننده های رشدچالش ها و راهکارهای افزایش تولید پنبه و گیاهان لیفی
1- تصفیه پنبهچالشها و راهکارهای توسعه صنایع پنبه و گیاهان لیفی
2-ریسندگی و بافندگیچالشها و راهکارهای توسعه صنایع پنبه و گیاهان لیفی
3-صنایع تبدیلیچالشها و راهکارهای توسعه صنایع پنبه و گیاهان لیفی
1-صادراتاقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
2- وارداتاقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
3- قیمت تضمینیاقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
4- بیمه محصولاقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
5- بازاریابیاقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
6- بازاررسانیاقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی
7- بورساقتصاد و بازرگانی پنبه و گیاهان لیفی


ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
05632254041-49
داخلی 262

 

نمابر
05632254050
ایمیل
icsitc@birjand.ac.ir
آدرس
بیرجند-ص پ 331- دانشکده کشاورزی
دبیرخانه دومین همایش بین المللی دانش،صنعت و تجارت پنبه

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند