روز شمار همایش
نمایه ISC


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
منابع آب و بحران
آب و کشاورزی
آب، مدیریت و توسعه
آب، اقتصاد و جامعه
عمومی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
توسعه‏ ی شرق از دیدگاه محدودیت منابع آب منابع آب و بحران
نقش توسعه ی سیستم های آبیاری تحت فشار در مدیریت آن منابع آب و بحران
بررسی پتانسیل زهکشی اراضی شور و قلیای شرق کشور در افزایش بهره وری آبآب و کشاورزی
راهکارهای تخصیص یارانه در بخش آب و کشاورزیآب و کشاورزی
توسعه ی تجارت آب مجازی با ایجاد فرصت کشت فراسرزمینیآب، مدیریت و توسعه
فرصت ها و چالش های انتقال آب از دریای عمان به شرق کشورآب، مدیریت و توسعه
نقش مهندسین آب و راهکارهای افزایش همکاری در تصمیم گیری¬های FAOآب، مدیریت و توسعه
آسیب شناسی تغییر اقلیم در انتقال کشت محصولات استراتژیک شرق کشور به دیگر مناطقآب، مدیریت و توسعه
ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشارکت مردمی در کاهش مصرف آبآب، اقتصاد و جامعه
دانش بومی در پیش بینی و رویارویی با خشکسالیآب، اقتصاد و جامعه
انرژی های نوین در توسعه ی سامانه های آبیاری و زهکشیآب، اقتصاد و جامعه
مدل سازی مدیریت منابع آب و خاکآب، مدیریت و توسعه
کیفیت آبآب، مدیریت و توسعه
مدیریت منابع آب و خاک منابع آب و بحران
اثر تنش های محیطی بر عملکرد محصولآب و کشاورزی
مدیریت فیزیک و حاضلخیزی خاکآب و کشاورزی
توسعه نرم افزاری در منابع آب و خاکآب، مدیریت و توسعه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32254041-7

نمابر

05632254050

کد پستی:9719113944

صندوق پستی:331

ساعات کاری:7تا15

ایمیل

5nciid@birjand.ac.ir

تلگرام: https://t.me/The5nciid

 

آدرس

خراسان جنوبی، بیـرجـند، کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

تصاویر منتخب
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند