کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر امین علیزادهعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و هواشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کامران داوریعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و منابع آب

دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر حسین انصاریعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری، زهکشی و منابع آب

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسین بابازادهعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

دکتر امین کانونیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی: استادیار

گرایش: سازه های آبی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین شریفانعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:دانشیار

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سمیه حجابیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: هواشناسی کشاورزی

دانشگاه ارومیه

 

دکتر عبدالله درزی نفتچالیعضو کمیته علمی

مرتبه علمی:استاد

گرایش: آبیاری و زهکشی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32254041-7

نمابر

05632254050

کد پستی:9719113944

صندوق پستی:331

ساعات کاری:7تا15

ایمیل

5nciid@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی، بیـرجـند، کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند