روز شمار همایش
نمایه ISC
کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر علی شهیدیدبیر همایش

دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی

دکتر عباس خاشعی سیوکیدبیر علمی

دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی

دکتر یوسف رمضانیدبیر اجرایی

دکتری تخصصی سازه های آبی

دکتر فاطمه حاجی آبادیعضو کمیته اجرایی کنگره

دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی

مهندس سپیده زراعتی نیشابوریمسئول سایت

کارشناسی ارشد منابع آب

مهندس سعیده محمدی گیوشادمسئول دبیرخانه

کارشناسی ارشد سازه های آبیکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32254041-7

نمابر

05632254050

کد پستی:9719113944

صندوق پستی:331

ساعات کاری:7تا15

ایمیل

5nciid@birjand.ac.ir

تلگرام: https://t.me/The5nciid

 

آدرس

خراسان جنوبی، بیـرجـند، کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

تصاویر منتخب
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند