کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر علی شهیدیدبیر همایش

دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی

دکتر عباس خاشعی سیوکیدبیر علمی

دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی

دکتر یوسف رمضانیدبیر اجرایی

دکتری تخصصی سازه های آبی

دکتر محسن پوررضا بیلندیعضو کمیته اجرایی

دکتری تخصصی منابع آب

دکتر مهدی امیرآبادی زادهعضو کمیته اجرایی

دکتری تخصصی منابع آبکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32254041-7

نمابر

05632254050

کد پستی:9719113944

صندوق پستی:331

ساعات کاری:7تا15

ایمیل

5nciid@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی، بیـرجـند، کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند