استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


سایت خبری
آمار بازدیدکنندگان

روش تدوین مقاله

فرمت نگارش مقالات را از لینک زیر دانلود کنید:

شیوه نامه ارسال مقالات همایش آب، فرهنگ و پژوهشهای علوم انسانی.doc (103.00 kb)

 

 

 

 

 

 

عنوان مقاله: عنوان مقاله (كمتر از 15 كلمه با قلم B Nazanin و اندازة 16 پررنگ)

 

 

 

1*سمت و محل کار نویسندة اول مثال: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه.......

email@email.com (Cambria 8)

2سمت و محل کار نویسندة دوم، مثال: استادیار جامعه شناسی دانشگاه.......

email@email.com (Cambria 8)

3سمت و محل کار نویسندة سوم، مثال: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه......

email@email.com (Cambria 8)

 

 

 

 

چکیده

در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسالة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار و نتایج اين مطالعه به طور مختصر اشاره شود. طول چكيده در مقاله بيشتر از 100 كلمه و كمتر از 250 كلمه باشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد. از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

توجه: برای یکسان بودن فرمت همۀ مقالات، نویسندگان محترم الزاماً مقالۀ خود را در همین فایل (فایل پیش­نمونه) تایپ و به همایش ارسال کنند.

کلیدواژه­ها: حداقل3 و حداكثر 5 واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند.

 

  

 

  1- مقدمه

مقدمة مقاله بایستی شامل ماهیت و دامنه مسئله مورد تحقیق (شرح مسئله)، پیشینۀ تحقیقات مرتبط، معرفی روش تحقیق باشد و در صورت لزوم، دلایل انتخاب آن و نتایج مورد انتظار را بیان کند.

متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت) B نازنين و اندازة pt.12 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان همة بخش‌ها با قلم B نازنين و اندازه pt. 12 پررنگ (ضخیم) و عنوان زيربخش‌ها با قلم B نازنين و اندازه 11پررنگ تايپ شود. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و شماره‌گذاري شود. متن اصلي مقاله شامل مقدمه، روش تحقيق، نتايج، بحث، نتيجه‌گيري و پیشنهادات است. حتی الامكان سعي شود اين بخش‌ها به طور مستقل وجود داشته باشند. البته نويسنده مي‌تواند در صورت نياز بخش‌هاي اصلي مستقل ديگري نیز ارائه نمايد.

حداکثر تعداد صفحات مجاز هر مقاله‌ شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها و چکیده فارسی كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه مي‌شود، 12 صفحه‌ی A4 ( 4500 تا 7000) کلمه است. براي واژه‌ها و نام‌هاي خارجي، حتي‌الامكان از معادل‌هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمائيد. در مورد نام‌هاي خارجي يا معادل‌هاي غيرمصطلح فارسي، فقط در اولين ارجاع و بلافاصله پس از ذكر اين گونه واژه‌ها، معادل لاتين آن را در پرانتزي بعد از آن واژه قيد نمائيد.

 

 

2- بحث و بررسی

بخش بحث و بررسی بخش اصلی مقاله است و باید در آن مباحث اصلی مقاله با استدلال و استشهاد و استناد مطرح شود. بهتر است نتايج و تحليل آنها در يك بخش همراه با زيربخش‌هاي مناسب ارائه شود. عنوان‌بخش­ها و زیربخش­های مقاله باید شماره‌گذاری شوند. برای شماره‌گذاری عنوان‌های اصلی و فرعی بعد از هر شماره یک نقطه گذاشته شود و بعد از هر نقطه یک فاصله داده شود تا  از نظر فنی ترتیب شماره ها و اعداد به هم نریزد. شماره‌گذاری‌ها با مقدمه آغاز شده و با نتیجه پایان می‏پذیرد.

در نقل قول‌ها امانتداري كاملاً رعايت شود. نقل قول‌هاي مستقيم داخل گيومه گذاشته شود. نقل‌هاي مضموني و محتوايي لازم نيست در گيومه بيايد، اما ارجاع به منبع الزامی است. از نقل قول‌ به غیر از زبان فارسی در متن خودداري شود؛ مگر اينكه آوردن عین آن عبارت موضوعيت داشته باشد. ذکر آيات قرآن و روايات از این قاعده مستثنی است؛ ولی آنها نيز در موارد لازم باید ترجمه شود. نشاني آيات قرآن: پس از ذكر آيه در داخل متن، به صورت (نام سوره: شماره آيه) ذكر شود.

شیوه ارجاع، ارجاع درون متنی و مطابق الگوی زیر باشد:

- کتاب یا مقاله با یک نویسنده و یک جلدی: (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه). به عنوان نمونه: (محمدی، 1395: 45)

- کتاب یا مقاله با دو نویسنده و یک جلدی: (نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال: شماره صفحه). به عنوان نمونه: (محمدی و حسینی، 1395: 45)

- کتاب یا مقاله با بیش از یک نویسنده و یک جلدی: (نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال: شماره صفحه)   به عنوان نمونه: (محمدی و همکاران، 1395: 45)

- کتاب یا مقاله با یک نویسنده و یک جلدی: (نام خانوادگی، سال، شماره جلد: شماره صفحه). به عنوان نمونه: (محمدی، 1395، ج2: 34)

نکته مهم: مقالاتی که در سامانه­های همانندیاب دارای درصد بالای همانندی با سایر پژوهش­ها باشند، غیر قابل پذیرش خواهند شد.

 

3- نتيجه­گيري

وجود بخش نتيجه‌گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است. نتيجه باید به صورت گزاره‌هاي خبري موجز بيان گردد. بنابراین، از بيان مسئله، مباحث مقدماتي، ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال و ارجاع خودداري شود.  

 

یادداشت‌ها

در صورت داشتن توضیحات اضافی در متن، این توضیحات در بخش یادداشت­ها می آید. یادداشت‌ها به صورت شماره‌گذاری شده و بااستفاده از کلید references در این قسمت مقاله جای‌گذاری ‌شوند.

 

منابع

در فهرست منابع صرفا باید مشخصات منابعی بیاید که در متن مقاله به آنها ارجاع شده باشد. منابع انتهایی مقاله بایستی ابتدا شامل منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی باشد. مشخصات منابع طبق الگوهای زیر تهیه شود:

1. كتاب: نام‌ خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح يا محقق، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر.

2. مقاله در مجله: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام مجله، سال، شماره، شماره صفحات اول و آخر مقاله.

3. مقاله در مجموعه مقالات: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام مجموعه مقالات، محل نشر: ناشر ، شماره صفحات اول و آخر مقاله.

4. پايان‌نامه: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال دفاع). «عنوان پايان‌نامه»، مقطع تحصیلی، رشته، دانشگاه.

 

5. پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ دریافت مطلب). عنوان مقاله، آدرس پایگاه.

 

 

موضوع

قلم انگلیسی

قلم فارسی

عنوان مقاله

-

B Nazanin 16 ضخيم

نام نويسنده

-

B Nazanin 12 ضخیم

آدرس نویسنده

-

B Nazanin 12 معمولي

E-mail

Times New Roman 10

Times New Roman 10

قلم متن

Times New Roman 10

B Nazanin 12

عنوان­های اصلی

-

B Nazanin 12  ضخيم

عنوان­های فرعی

-

B Nazanin 11  ضخيم

متن چکیده

-

B Nazanin 11 معمولي

کلمه کلیدواژه

-

B Nazanin 11 ضخيم

کلیدواژه­ها

-

B Nazanin 11 معمولي

عنوان‌ جداول، نمودارها، عکس‌ها

Times New Roman 9 ضخیم

B Nazanin 10 ضخیم

متن داخل جداول و نمودارها

Times New Roman 9

B Nazanin 11

مراجع

Times New Roman 10

B Nazanin 12

 

 

نکته مهم :

به منظور يكسان‌سازي مجموعه مقالات اين همایش و نيز براي آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است كه همه‌ی مقالات با طرحي يكسان و كاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شوند. اين فایل راهنما (پیش نمونه) به نويسندگان مقالات كمك مي‌كند تا مقاله‌ی خود را با طرح مورد قبول همایش تهيه نمايند.

 

تاریخ امروز
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32202134

09924555024

نمابر

056-32202120

ایمیل

waterculture_conf@birjand.ac.ir

آدرس

استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 تیر 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام
25 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله
26 مرداد 1399
تاریخ برگزاری

1399/06/11 و 1399/06/12 سه شنبه و چهارشنبه

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند