استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


سایت خبری
آمار بازدیدکنندگان


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
زبان ها و ادبیات
رسانه
اقتصاد
علوم سیاسی
جغرافیا
علوم اجتماعی
پژوهش های تطبیقی
حقوق
معارف اسلامی
ایران شناسی
علوم تربیتی
باستان شناسی
مطالعات فرهنگی
تاریخ
مدیریت
روان شناسی
و سایر موضوعات مرتبط

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
جلوه های آب در ادبیات رسمی و عامیانه فارسیزبان ها و ادبیات
فرهنگ مصرف آب در ادبیات کودکزبان ها و ادبیات
آب در اساطیر ایرانیزبان ها و ادبیات
جلوه های گوناگون آب در زبان و سایر ادبیات هازبان ها و ادبیات
فرهنگ مصرف آب در تبلیغات محیطی و رسانه ایرسانه
آب، فرهنگ سازی و رسانهرسانه
آب مجازی و تأثیر آن در فرهنگ مصرفاقتصاد
آب و توسعه پایدارعلوم سیاسی
آب و فرهنگ سیاسیعلوم سیاسی
آب و نظریه های سیاسیعلوم سیاسی
ساخت دولت و مقوله آبعلوم سیاسی
فرهنگ و زندگی در شهرهای حساس به آبجغرافیا
فرهنگ پذیری دانش بومی مناطق روستاییجغرافیا
آینده پژوهی و آینده نگری فرهنگ آبجغرافیا
تغییرات نگرش های فرهنگی در تغییرات آب و هواییجغرافیا
نارضایتی، مسائل و بحران های اجتماعی ناشی از کمبود آبعلوم اجتماعی
فرهنگ مصرف آب و روش و چگونگی تغییر در آنعلوم اجتماعی
تآب آوری اجتماعی در برابر کمبود و نبود آبعلوم اجتماعی
آب، ساختارهای مدنی و تشکل های مردمیعلوم اجتماعی
آب، بحران های اجتماعی و پیامدهای سیاسی و امنیتیعلوم اجتماعی
سازمان های مردم نهاد و فرهنگ آبعلوم اجتماعی
بررسی روش های مواجهه با کم آبی در کشورهای خشکپژوهش های تطبیقی
سیاست جنایی در قبال اتلاف آبحقوق
جایگاه آب در قوانین و مقرراتحقوق
حق بر آبحقوق
حمایت کیفری از آبحقوق
نماد و قیمت آب در متون و فرهنگ اسلامیمعارف اسلامی
آب در مراسم و جشن های ملیایران شناسی
جلوه های گوناگون آب در زبان و سایر ادبیات هازبان ها و ادبیات
علوم تربیتیعلوم تربیتی
باستان شناسیباستان شناسی
مطالعات فرهنگیمطالعات فرهنگی
تاریختاریخ
مدیریتمدیریت
روان شناسیروان شناسی
سایرو سایر موضوعات مرتبط


تاریخ امروز
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32202134

09924555024

نمابر

056-32202120

ایمیل

waterculture_conf@birjand.ac.ir

آدرس

استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 تیر 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 تیر 1398
آخرین مهلت ثبت نام
25 مرداد 1399
آخرین مهلت ارسال مقاله
26 مرداد 1399
تاریخ برگزاری

1399/06/11 و 1399/06/12 سه شنبه و چهارشنبه

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند