اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمیگالری تصاویر
آلبوم تصاویر
کمیته علمی همایش

دکتر محمدباقر آخوندی

دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی اخگری

دانشگاه پیام نور

دکتر محمد اسکندری ثانی

دانشگاه بیرجند

دکتر علیرضا اسلام

دانشگاه بیرجند

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

دانشگاه بیرجند

دکتر علی اشرفی

دانشگاه بیرجند

دکتر حسن افراخته

دانشگاه خوارزمی

دکتر محمدحسن الهی زاده

دانشگاه بیرجند

دکتر احمد بخشی

دانشگاه بیرجند

حجه الاسلام بخشی پور

اداره کل اوقاف و امور خیریه

دکتر خدیجه بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد بهنام فر

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سمیرا پور

دانشگاه بیرجند

دکتر مسعود تقوایی

دانشگاه اصفهان

دکتر حمید جلالیان

دانشگاه خوارزمی

دکتر جعفر جوان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فرهاد جوان

پژوهشگر و محقق

دکتر محمدرضا حافظ نیا

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد حجی پور

دانشگاه بیرجند

دکتر سیدحسن حسینی

دانشگاه بیرجند

دکتر ابوالفضل حسن آبادی

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر سمیه حمیدی

دانشگاه بیرجند

دکتر شیرزاد خزایی

دانشگاه بیرجند

دکتر حسینعلی خلیل اللهی

دانشگاه فرهنگیان

دکتر مجتبی خلیفه

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدمهدی دیانی

دانشگاه بیرجند

دکتر عمران راستی

دانشگاه بیرجند

دکتر سیدمهدی رحیمی

دانشگاه بیرجند

دکتر علی رضایی

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرحیم رهنما

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود رفیعی

پژوهشگر و محقق

دکتر نادر ریاحی

اوقاف و امور خیریه

دکتر وحید ریاحی

دانشگاه خوارزمی

دکتر سیدمحمد رضوی

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدحسین زنجیری

دانشگاه بیرجند

دکتر اسداله زمانی پور

دانشگاه بیرجند

دکتر علی زنگویی

دانشگاه بیرجند

دکتر حمداله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیدحسن سعادت مصطفوی

دانشگاه امام صادق

دکتر زهرا سلیمانی

دانشگاه فرهنگیان

دکتر مفید شاطری

دانشگاه بیرجند

دکتر حمید شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سیروس شفقی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمدمهدی شهاب

دانشگاه بیرجند

دکتر زهرا شیرزور

دانشگاه بیرجند

دکتر طاهره صادقلو

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر زهیر صیامیان

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر فرهاد عزیزپور

دانشگاه خوارزمی

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

دانشگاه بیرجند

دکتر سیدعلی عماد

کتابخانه،‌ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

دکتر علی اکبر عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمود فال سلیمان

دانشگاه بیرجند

دکتر حسین فرزانه پور

دانشگاه بیرجند

حجه الاسلام قالیباف

اداره کل اوقاف و امور خیریه

دکتر هادی قراگوزلو

پژوهشگر و محقق

دکتر محمدحسین قریشی

دانشگاه بیرجند

دکتر وحید کیانی

دانشگاه بیرجند

دکتر احمد لامعی گیو

دانشگاه بیرجند

دکتر الهه محبوب فریمانی

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

دکتر علی اکبر محمدی

دانشگاه بیرجند

دکتر محمدرضا مجیدی

دانشگاه تهران

حجه الاسلام مختاری

اداره کل اوقاف و امور خیریه

دکتر حوریه مرادی

دانشگاه لرستان

دکتر محمود مرادی

دانشگاه پیام نور

دکتر ابوالفضل مشکینی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی مودودی

دانشگاه بزرگمهر

دکتر ایرج مهدی زاده

دانشگاه فرهنگیان

دکتر جواد میکانیکی

دانشگاه بیرجند

دکتر علی نجف زاده

دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی وفائی فرد

دانشگاه بیرجند

دکتر علی محمد ولوی

دانشگاه الزهرا
ثبت نام و ارسال مقاله
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


ارتباط با دبیرخانه کنفرانس
تلفن ثابت

05632202301

داخلی 488

نمابر

05632202120

ایمیل

vaqf@birjand.ac.ir

vaghf2019@yahoo.com

آدرس

استان خراسان جنوبی، بیرجند، انتهای بلوار شهید آوینی، دانشگاه بیرجند(پردیس شوکت آباد)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دبیرخانه همایش/گروه آموزشی جغرافیا


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند