تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 دی 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 دی 1397
آخرین مهلت ثبت نام
31 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
31 فروردین 1398
تاریخ برگزاری

11 و 12 اردیبهشت 1398

اعضا کمیته اجرایی

اعضا کمیته اجرایی

-

دکتر جواد میکانیکی

-

دکتر محمود فال سلیمان

-

 دکتر مرتضی اسماعیل نژاد

-

دکتر مفید شاطری

-

دکتر علی اشرفی

-

دکتر عمران راستی

-

دکتر وحید کیانی

-

دکتر مهدی وفائی فرد

-

دکتر محمد حجی پور

-

سرکار خانم دستجردی

-

سرکار خانم ملکوتی

-

سرکار خانم آرزومندان

 

 

   

 

زبان همایش

ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند