تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 دی 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 دی 1397
آخرین مهلت ثبت نام
16 فروردین 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
16 فروردین 1398
تاریخ برگزاری

11 و 12 اردیبهشت 1398

بیابان لوت
26 اسفند 1397

 روستای دهسلم


ادامه مطلب ...

بیابان لوت
26 اسفند 1397

پوشش گیاهی بیابان لوت


ادامه مطلب ...

بیابان لوت
26 اسفند 1397

تصاویری از بیابان لوت


ادامه مطلب ...

مهلت ارسال مقاله
23 اسفند 1397

آخرین مهلت ارسال مقاله


ادامه مطلب ...

ثبت نام
15 اسفند 1397

شیوه ثبت نام


ادامه مطلب ...

شواری سیاست گذاری
15 اسفند 1397

شورای سیاست گذاری اولین همایش بین المللی گردشگری بیابان لوت


ادامه مطلب ...

درباره همایش
8 مهر 1397

درباره همایش بین المللی دشت لوت


ادامه مطلب ...

ارسال مقاله
8 مهر 1397

ضرورت ارسال فایل های چکیده و اصل مقاله


ادامه مطلب ...

زبان همایش

ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تا روز برگزاری همایش :تا پایان مهلت ارسال مقاله:


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند