روش تدوین مقاله

ضوابط مربوط به مقالات

از نویسندگان محترم تقاضا می شود ضوابط زیر را در تنظیم مقالات رعایت کنند:

  1. مقاله از طریق سامانه همایش بارگزاری شود.
  2. مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:

 -         چکیده فارسی (چکیده بیش از 200 کلمه نباشد.)

-         واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق (حداکثر 5 واژه)

-         مقدمه، شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، شیوه تحقیق و بیان هدف

-         بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع

-         نتیجه گیری

-         فهرست منابع و مآخذ

  1. فهرست منابع و مآخذ به تفکیک زبان منابع (در دو بخش فارسی/ عربی و لاتین) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود.

نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح (مترجم...)، محل انتشار، ناشر.

  1. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، نشانی مطلب در داخل پرانتز مانند (اعتماد السلطنه، 1367: 137/1) قید شود.
  2. مقاله حداکثر در 6000 واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محیط word باشد
  3. معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود.
  4. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوط و نشانی پست الکترونیکی) در مقاله قید شود.

 

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند