همایش ملی توافق هسته ای

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
کلیات
سیاسی
اقتصادی
فرهنگی
انرژی هسته ای
اجتماعی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بررسی محتوای توافق هسته ای: تعهدات طرفینکلیات
بررسی حقوقی توافق هسته ایکلیات
بررسی موانع احتمالی بر سر اجرای توافق هسته ایکلیات
توافق هسته ای و سیاست های کلی نظامکلیات
بررسی دیدگاه های جریان های سیاسی در مورد توافق هسته ایسیاسی
بررسی توافق هسته ای بر سیاست خارجی و عمق استراتژیک ایرانسیاسی
توافق هسته ای و امنیت بین المللسیاسی
توافق هسته ای و امنیت منطقه ایسیاسی
بررسی جهت گیری کشورها و سازمان ها نسبت به توافق هسته ایسیاسی
توافق هسته ای و پروژه ایران هراسیسیاسی
توافق هسته ای و سرمایه گذاری خارجیاقتصادی
توافق هسته ای و اقتصاد داخلیاقتصادی
تاثیر توافق هسته ای بر تجارت خارجیاقتصادی
پسا برجام، تحریم ها و اقتصاد کشوراقتصادی
اقتصاد مقاومتی و توافق هسته ایاقتصادی
توافق هسته ای و همکاری های علمی-بین المللیفرهنگی
تاثیر توافق هسته ای بر بنیان های فرهنگی و اجتماعیفرهنگی
پسا برجام و رخنه های نفوذ فرهنگی و اجتماعیفرهنگی
توافق هسته ای و آینده انرژی هسته ای و تجدیدپذیرانرژی هسته ای
توافق هسته ای و همکاری های مشترک هسته ایانرژی هسته ای
تاثیر توافق هسته ای بر جهت گیری های فرهنگی و اجتماعیاجتماعی
توافق هسته ای و آموزش عالیاجتماعی
توافق هسته ای: دستاوردها و دغدغه هااجتماعی


تلفن ثابت
تلفن: 32202123-056
نمابر
نمابر: 32202123-056
ایمیل

deal@birjand.ac.ir

آدرس

استان خراسان جنوبی  بیرجند- انتهای بلوار دانشگاه- پردیس شوکت آباد- معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند دبیرخانه همایش توافق هسته ای


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند