همایش ملی توافق هسته ای

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمدباقر آخوندیعضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند 
دکتر فیصل اطمینان عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند 
دکتر سید محمودرضا آقامیری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی هسته ای دانشگاه شهید  
دکتر احمد بخشی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند 
دکتر سید مهدی رحیمی عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرج 
دکتر شهروز شریعتی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر محمد هادی شهابعضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه بیر 
دکتر مصطفی فرخی   
دکتر محمدمهدی فیروزآبادی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند 
دکتر سید محمدحسین قریشی عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرج 
دکتر حمید قنبری مسئول امور پیگیری مسائل كميته بانکی برجام 
دکتر کیهاندخت کریمی عضو هیات علمی گروه فیریک دانشگاه بیرجند 
دکتر محمدرضا مجیدی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران 
دکتر ابراهیم محمدی عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه بیرج 


تلفن ثابت
تلفن: 32202123-056
نمابر
نمابر: 32202123-056
ایمیل

deal@birjand.ac.ir

آدرس

استان خراسان جنوبی  بیرجند- انتهای بلوار دانشگاه- پردیس شوکت آباد- معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند دبیرخانه همایش توافق هسته ای


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند