تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 آبان 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 آبان 1396
آخرین مهلت ثبت نام
10 اردیبهشت 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله
1 اسفند 1396
تاریخ برگزاری

22 و 23 فروردین 97
استعلام وضعیت مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


روش تدوین مقاله

 

روش تدوین مقاله: فایل سربرگ دار نمونه در انتهای این برگه مندرج است.

نویسندگان محترم بایستی برای ارسال چکیده و مقاله کامل موارد زیر را رعایت نمایند:

 

 

عنوان( قلم  Bold B-Nazanin 14)

عنوان (Time 14 font). و نام نویسندگان و وابستگی موسسه به زبان  انگلیسی نیز باید در صدر چکیده لاتین در صفحه انتهایی آورده شود(Time 10 font).

 

تنها در مرحله نهایی بعد از داوری: نویسنده اول1، نویسنده دوم2، ... (قلم  Bold B-Nazanin 10)

 1- محل فعاليت (قلم B-Nazanin 10)، 2- محل فعاليت (قلم B-Nazanin 10)

آدرس پست الکترونيکي نویسنده مسئول  (Times 10 pt)

توجه!!!در فایل اولیه قبل ازارسال به داوری نام نویسنده درج نگردد. پس از اعلام داوری و زمان انجام اصلاحات نام نویسندگان طبق فرمت داخل فایل درج گردد.

 

برای نگارش مقاله ضروری است از نرم افزار Word 2007 و یا بالاتر استفاده شود. متن مقاله روی کاغذ A4 تک ستوني، فاصله بین خطوط 1 سانتی متر (Single) و حاشيه ها از بالا، پایین و چپ 25 و راست 35 میلی‌متر باشد. اولین خط همه پاراگراف ها بصورت هماهنگ 5 میلی‌متر فرورفتگی (Indent) داشته باشد.

متن مقاله شامل چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، فهرست منابع و چکیده انگلیسی خواهد بود. جدول‌ها و نمودارها بعد از اولین ارجاع در متن مقاله و در بخش نتایج و بحث آورده شود. متن مقاله حداکثر در 6 صفحه آماده شود. مقالات باید حاوی چکیده انگلیسی بوده و عنوان جداول، فراسنجه ها،نمودار ها و زیر نویس آنها علاوه بر فارسی به زبان انگلیسی نیز نگاشته شود. همچنین اعداد و ارقام جداول و نمودار ها تنها به زبان انگلیسی قابل قبول است.

 

چكيده (قلم Bold B-Nazanin 12)

متن چکیده (قلم  B-Nazanin 12 باید در یک پاراگراف و حداکثر تعداد 350 کلمه باشد. چکیده انگلیسی می‌بایست ترجمه کاملی ( و نه ترجمه لغت به لغت) از چکیده فارسی باشد.

 

کلمات كليدي (قلم  Bold B-Nazanin 12): حداکثر 6 کلمه (قلم  B-Nazanin 12) که با کاما مجزا و به ترتیب حروف الفبا ارائه می‌شود. در کلمات کلیدی انگلیسی حرف اول تمام واژه‌ها با حرف بزرگ نوشته شود.

 

مقدمه (قلم Bold B-Nazanin 12)

 

برای متن فارسی قلم  B-Nazanin 12و برای عبارات انگلیسی از فونت Times 11pt استفاده گردد. فرمت نوشتن آن کاملا مطابق با الگوی حاضر باشد.

 

مواد و روش‌ها (قلم  Bold B-Nazanin 12)

در اين بخش (قلم B-Nazanin 12) به معرفي تيمارها و واحدهاي آزمايشي مورد مطالعه، طرح آزمايشي مورد استفاده، نحوه اجرا، نحوه جمع‌آوري داده‌ها و درنهايت نحوه آناليز داده‌ها حتي‌الامکان با جزئيات پرداخته مي‌شود. در صورت استفاده از روشی معمول با منبع مشخص، اشاره به نام روش و منبع آن کافی خواهد بود و فقط در صورت استفاده از روشی نوین یا انجام تغییراتی در روش‌های موجود به تشریح آن پرداخته شود.

 

نتايج و بحث (قلم  Bold B-Nazanin 12)

نتایج می بایست بطور گویا و در صورت وجود شکل و نمودار، بلافاصله پس از اولين ارجاع به آن در متن قرار گيرد (قلم B-Nazanin 12).

جدول نیز بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرد. حروف، علائم و عنوان بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. عنوان جدول با فونت (قلم B-Nazanin 12) در بالاي جدول و وسط چین نوشته مي­شود. بایستی واحدها براي مقادير ذکر شده در جدول و عناوين محورها در شکل ذکر شوند. همراه با ذکر نتایج لازم است مقایسه با یافته‌ها و تحقیقات مشابه دیگران صورت گرفته و تجزیه و تحلیل مناسب به عمل آید و در پایان با ارائه توضيحات مشخص به جمع­بندي نتايج و نتيجه­گيري پرداخته شود.

 

جدول نمونه:

Table 1.(Time new roman 11)

 

 

 

فراسنجه ها (Parameter)

 

تیمار ها (Treatments)

 

Aالف (mg)

B ب

(ml)

 جC(ng/dl)

 دD(Iu/ml)

 

1

 

4.9

6

7 c

 

 

2

 

 

 

8 ab

 

 

3

 

 

 

12 a

 

 : به ترتيب معني‌دار در سطوح احتمال 5 و ا درصد (قلم Bold B-Nazanin 10)  زیر نویس دو زبانه باشد

a,b,c  حروف متفاوت در یک ستون نشان دهنده تفاوت معنی دار می باشد.

 

 

قدرداني (قلم Bold B-Nazanin 12)

در صورت لزوم، بخش کوتاه تقدير و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست منابع ذکر گردد (قلم B-Nazanin 12).

 

 

منابع (قلم  Bold B-Nazanin 12)

منابع در متن مقاله و پوستر بايد به صورت شماره ذكر شود. در انتهای مقاله، منابع فارسي و انگلیسی به طور جداگانه و به ترتیب بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی مولفان و شماره دار تنظیم گردند. هر منبع باید شامل نام خانوادگي و حرف اول نام کوچک نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار در داخل پرانتز، عنوان مقاله (کتاب یا پایان نامه)، نام كامل مجله یا ناشر، شماره مجله و صفحات مقاله (یا تمامی صفحات کتاب) باشد. قلم فارسی B-Nazanin 12  و انگلیسی از فونت Times New Roman (11pt) استفاده شود(منابع منطبق با فرمت مثال زیر تنظیم گردد).

 

نمونه منابع

گلیان ا. و م. سالار معینی. 1382 . تغذیه طیور. چاپ سوم. انتشارات سازمان اقتصادی کوثر. تهران .

قریشی س. م.، م. ج. ضمیری و ا. روغنی.1383 .اثر چربی محافظت شده بر تولید شیر، وزن تولد و شیرگیری بره ها و کاهش وزن پس از زایش در میش .مجموعه مقالات اولین کنگره علوم دامی کشور. صفحه های 66 تا 69.

Al-Saiady, M. Y., M. A. Al-Shaikh, S. I. Al-Mufarrej, T. A. Al-Showeimi, H. H. Mogawer, and A. Dirrar. 2004. Effect of chelated chromium supplementation on lactation performance and blood parameters of Holstein cows under heat stress. Anim Feed Sci Technol, 117: 223-233.

National Mastitis Council. 1995. Summary of peer-reviewed publications on efficacy of premilking and postmilking teat disinfections published since 1980. Pages 82–92 in Natl. Mastitis Counc. Reg. Mtg. Proc., Harrisburg, PA. Natl. Mastitis Counc., Inc., Madison, WI.

Van Soest, P. J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant. (2nd Ed.), Cornell University Press, Ithaca, NY.

AOAC International. 2012. Official Methods of Analysis. 19th Ed. AOAC International Gaithersburg, MD.

 

جدول خلاصه نوع و اندازه قلم­هاي مورد نياز براي تدوين مقالات فارسي

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

14

پررنگ

نام و نام خانوادگي نویسندگان

B Nazanin

10

پررنگ

محل فعالیت نويسندگان

B Nazanin

10

نازک

نشانی پست الکترونيکي نويسنده مسئول

Times New Roman

10

نازک

عنوان بخش­ها

B Nazanin

12

پررنگ

عنوان زير بخش­ها

B Nazanin

11

پررنگ

متن چکيده و واژگان کليدي

B Nazanin/Time(En)

12

نازک

متن اصلي

B Nazanin

12

نازک

زير نويس فارسي

B Nazanin

10

نازک

زير نويس انگلیسی

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

B Nazanin/Time(En)

10

پررنگ

متن فارسي درون جدول ها

B Nazanin

10

نازک

متن لاتين درون جدول ها

Times New Roman

9

نازک

منابع و مراجع فارسي

B Nazanin

12

نازک

منابع و مراجع لاتين

Times New Roman

11

نازک

 

v      تنها مقالاتی برای داوری ارسال خواهند شد که از طریق سامانه همایش ارسال شده باشند.

 

 

چنانچه فایل شما فاقد سربرگ همایش هست و یا نام نویسنده دارد لطفا مانند نمنه اصلاح فرمایید.

 

 

Checkide.docx (1.28 mb)

full.docx (1.31 mb)

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

05632254041-290

نمابر

05632254050

تلگرام  @NCARAS2

ایمیل

NCARAS2@birjand.ac.ir

آدرس

استان خراسان جنوبی- بیرجند- کیلومتر 5 جاده بیرجند-کرمان، پردیس امیرآباد- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


روز شمار برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند