روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتکمیته علمی همایش

<p>&lt;h2 style="text-align: center;"&gt;ترتیب اسامی کمیته علمی بر اساس حروف الفبا می باشد.&lt;/h2&gt;</p>


 نامسمتتوضیحات 
دکتر مرتضی احمدی 

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد ادیب 

دانشیار دانشگاه آزاد تهران جنوب

دکتر هوشنگ اسدی هارونی 

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید امیر اسعد فاطمی 

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر امید اصغری 

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر پیمان افضل 

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب  

دکتر مهدی ایران نژاد 

دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر احمد آریافر 

دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر کاوه آهنگری 

دانشیار دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

دکتر راحب باقرپور 

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی بهنام فرد 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر سید رحمن ترابی 

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید ثابتی 

استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند

دکتر بهشاد جدیری 

استادیار دانشگاه صنعتی همدان 

دکتر سپیده جوانشیر 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر محمد جوانشیر گیو 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر گلناز جوزانی کهن 

استادیار دانشگاه تهران

دکتر امین چمنی 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر عبدالمطلب حاجتی 

استادیار دانشگاه صنعتی اراک

دکتر سید هادی حسینی 

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد حیاتی 

استادیار دانشگاه لرستان

دکتر جعفر خادمی حمیدی 

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد رضا خالصی 

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احمد خدادادی دربان 

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اصغر خدایاری  

استادیار دانشگاه تهران

دکتر رامین دوست محمدی 

استادیار دانشگاه زنجان

دکتر فرامرز دولتی اردجانی 

استاد دانشگاه تهران

دکتر محمد جواد رحیم دل 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر مجتبی رضاخواه 

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حجت اله رنجبر 

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر رضا روکی 

استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند

دکتر سهیل زارع مطلق 

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر فرهنگ سرشکی 

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمد رضا شایسته فر 

دانشیار دانشگاه کرمان

دکتر سید ضیاءالدین شفائی تنکابنی 

استاد دانشگاه تهران

دکتر رضا شکور شهابی 

استادیار دانشگاه بین المللی قزوین

دکتر کوروش شهریار 

استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر محمد شیوا 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر احمد رضا صیادی 

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر منصور ضیایی 

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر علی اکبر عبدالله زاده 

استادیار دانشگاه کاشان

دکتر محمود عبداللهی 

استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد عطایی 

استاد دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر فیروز علی نیا 

استادیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دکتر نادر فتحیان پور 

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر غلامرضا فتوحی راد 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر هادی فرهادیان 

استادیار دانشگاه بیرجند

مهندس غلامرضا فقیه اردوبادی 

انجمن مهندسی معدن

دکتر محمد کارآموزیان 

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی 

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر صادق کریم پولی 

استادیار دانشگاه زنجان

دکتر سعید کریمی نسب 

دانشیار دانشگاه باهنر کرمان

دکتر حمید گرانیان 

استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند

دکتر احمدرضا مختاری 

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی مرادزاده 

استاد دانشگاه تهران

دکتر محمد مسینایی 

دانشیار دانشگاه بیرجند

دکتر پرویز معارف وند 

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مسعود منجزی 

 استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید منصوری 

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر امین اله موسوی نقلی 

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسین میرزایی نصیر آباد 

استادیار دانشگاه صنعتی سهند

دکتر میرصالح میرمحمدی 

استادیار دانشگاه تهران

دکتر رضا میکائیل 

دانشیار دانشگاه صنعتی ارومیه

مهندس هرمز ناصرنیا 

مربی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر حمیدرضا نجاتی 

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی نجفی 

دانشیار دانشگاه یزد

دکتر غلامرضا نوروزی 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر محمد نوع پرست 

استاد دانشگاه تهران

دکتر حسین نوفرستی 

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر مهیار یوسفی 

دانشیار دانشگاه ملایر

دکتر سعید یوسفیدبیر اجرایی کنفرانس

استادیار دانشگاه بیرجند

دکتر جعفر عبداللهی شریف 

استاد دانشگاه ارومیه

دکتر حسن مومیوند 

دانشیار دانشگاه ارومیه

دکتر عبدالحمید انصاری 

دانشیار دانشگاه یزد

دکتر فرهاد محمد تراب  

دانشیار دانشگاه یزد

دکتر محمدحسین خسروی 

استادیار دانشگاه تهرانورود به کنترل پنل
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تلفن ثابت

05632320551

 

 

نمابر

05632320551

ایمیل

mineconf8@birjand.ac.ir

کانال تلگرام : t.me/mineconf

آدرس

خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ پردیس شوکت آباد ـ دانشکده مهندسی-طبقه دوم-دبیرخانه هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

 

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند