دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
پنل روز شمار
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش:تا پایان مهلت ارسال مقاله:


کمیته علمی همایش

اعضاء کمیته علمی همایش

(به ترتیب حروف الفبا)


 نامسمتتوضیحات 
دکتر حسین ابراهیم آبادیعضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 
دکتر اصغر احمدیعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتم 
دکتر محمد باقر آخوندیعضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند 
دکتر محسن آیتیعضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند 
دکتر احمد بخشیعضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند 
دکتر ناهید بنی اقبالعضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
دکتر هادی پورشافعیعضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند 
دکتر احمد خامسانعضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه بیرجند 
دکتر هادی خانیکیعضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 
دکتر سید مهدی رحیمیعضو هیئت علمی گروه ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند 
دکتر جلال الدین رفیع فرعضو هیئت علمی گروه انسان شناسی دانشگاه تهران 
دکتر حیدر رئیسیعضو هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه بیرجند 
دکتر غلامرضا غفاریعضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
دکتر نعمت الله فاضلیعضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطب 
دکتر محمد فاضلیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
دکتر مقصود فراستخواهعضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
دکتر محمد امین قانعی رادعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 
دکتر حسینعلی قبادیعضو عیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ 
دکتر سید محمد حسین قریشیعضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه بیرجند 
دکتر مهدی گلشنیعضو هیئت علمی دانشگاه شریف 
دکتر محمد رضا مجیدیعضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران 
دکتر ابراهیم محمدیعضو هیئت علمی گروه ادبیات دانشگاه بیرجند 
دکتر غلامعلی منتظرعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
دکتر حسین میرزاییعضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وز 
دکتر سیده عذرا میرکاظمیعضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه بیرجند 
دکتر عبدالحیم نوه ابراهیمعضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 
دکتر سید ضیاء هاشمیعضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران 


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

جناب آقای هادی نژاد

   09373751250

 

نمابر
ایمیل

AcademicCulture@birjand.ac.ir

لینک عضویت در کانال تلگرام همایش

https://t.me/academicculture

لینک عضویت در گروه تلگرام همایش

https://t.me/joinchat/FgDJRFGvllDDKf427G-dag

آدرس

استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند