پوستر همایش های گذشته
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
کمیته علمی باستان شناسی پیش از تاریخ 

کمیته علمی باستان شناسی پیش از تاریخ

دکتر حسن فاضلی نشلی

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر بهرام آجرلو

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر رحمت عباس نژاد سرستی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسین عزیزی خرانقی

موزه ملی ایران باستان

عضو کمیته علمی همایش

 

 

دکتر پرستو مسجدی خاک

دانشگاه نیشابور

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر نگین میری 

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر اکبر عابدی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر محمد فرجامی

میراث فرهنگی خراسان جنوبی

عضو کمیته علمی همایش

 

محمدرضا سروش

میراث فرهنگی خراسان جنوبی

عضو کمیته علمی همایش

 

رقیه زعفرانلو

میراث فرهنگی خراسان جنوبی

عضو کمیته علمی همایش

 
کمیته علمی باستان شناسی دوران تاریخی 

 

کمیته علمی باستان شناسی تاریخی

دکتر بهمن فیروزمندی

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسین کوهستانی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر رضا مهرآفرین

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مصطفی ده پهلوان

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

یعقوب محمدی فر

دانشگاه بوعلی سینا

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر احمدعلی اسدی

دانشگاه هنر شیراز

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر میثم لباف خانیکی

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مریم ظهوریان

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر سید ابراهیم رایگانی

دانشگاه نیشابور

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر سید مهدی موسوی نیا

دانشگاه نیشابور

عضو کمیته علمی همایش

 
کمیته علمی باستان شناسی دوران اسلامی 

دکتر سیدرسول موسوی حاجی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر عابد تقوی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر سجاد علی بیگی

پژوهشکده باستان شناسی کشور

عضو کمیته علمی همایش

دکتر علی زارعی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر مرتضی عطایی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر محمدابراهیم زارعی

دانشگاه بوعلی سینا

عضو کمیته علمی همایش

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

دانشگاه کاشان

عضو کمیته علمی همایش

دکتر یدالله حیدری بابا کمال

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضو کمیته علمی همایش

دکتر ستار خالدیان

دانشگاه هنر شیراز

عضو کمیته علمی همایش

دکتر حسنعلی عرب

دانشگاه هنر شیراز

عضو کمیته علمی همایش

 

 

 

دکتر یدالله حیدری بابا کمال

دانشگاه کاشان

عضو کمیته علمی همایش

 

دکترسعید امیرحاجلو

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مرتضی خانی پور

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

   

دکتر مصطفی ده پهلوان

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 دکتر مهدی کاظمپور

 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 عضو کمیته علمی همایش

 

کمیته علمی باستان شناسی و علوم میان رشته ای 

 

کمیته علمی میان رشته ای

دکتر علی شجاعی اصفهانی

دانشگاه اصفهان

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسین بارانی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

هما مالکی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مهدی ضیایی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر سید محمدرضا خلیل نژاد

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر محمدامین حاجی زاده

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر مریم عظیمی نژاد

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضو کمیته علمی همایش

دکتر آرزو پایدار فرد

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

خانم وحیده حسامی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر فرزانه فخر

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر مسعود باتر

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مرتضی علی آبادی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر کوروش محمدخانی

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی همایش

 


ورود / ثبت نام در همایش
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-31027100

نمابر

056-31027100

ایمیل

6ncai@birjand.ac.ir

آدرس

دانشگاه بیرجند، دانشکده هنر، گر.ه باستان شناسی

روز شمار تا برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش :تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله:


حامیان ششمین همایش ملی باستان شناسی ایران
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند