پوستر همایش های قبلی
کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
پیش از تاریخ 

دکتر روح الله شیرازی

پژوهشکده باستان شناسی کشور

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حامد وحدتی نسب

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر بهرام آجرلو

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر عباس مترجم

دانشگاه بوعلی سینا همدان

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حمیدرضا قربانی

دانشگاه هنر اصفهان

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر رحمت عباس نژاد سرستی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسین عزیزی خرانقی

موزه ملی ایران باستان

عضو کمیته علمی همایش

 

 

دکتر محمود حیدریان

دانشگاه شهرکرد

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حمیدرضا ولی پور

دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته علمی همایش

تاریخی 

دکتر بهمن فیروزمندی

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

دکتر علیرضا هژبری نوبری

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر سید مهدی موسوی کوهپر

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسین کوهستانی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر رضا مهرآفرین

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مصطفی ده پهلوان

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

یعقوب محمدی فر

دانشگاه بوعلی سینا

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر احمدعلی اسدی

دانشگاه هنر شیراز

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر میثم لباف خانیکی

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مریم ظهوریان

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

اسلامی 

دکتر سیدرسول موسوی حاجی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر هایده لاله

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر جواد نیستانی

دانشگاه تربیت مدرس

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر عابد تقوی

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حمیده چوبک

پژوهشکده باستان شناسی کشور

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر علی زارعی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسن کریمیان

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر محمدابراهیم زارعی

دانشگاه بوعلی سینا

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

دانشگاه مازندران

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

دانشگاه تهران

عضو کمیته علمی همایش

علوم میان رشته ای 

دکتر فرانک بحرالعلومی

پژوهشگاه میراث فرهنگی

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر حسین بارانی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر آرزو پایدارفرد

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مجید کلاته بجدی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

دکتر مرمی مرتضوی مهریزی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر محمدعلی بیدختی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر مسعود باقرزاده کثیری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر هما مالکی

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر محمدرضا خلیلی نژاد

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایش

 

دکتر محمدامین حاجی زاده

دانشگاه بیرجند

عضو کمیته علمی همایشکاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-31021010

نمابر

056-31021012

ایمیل

5ncai@birjand.ac.ir

آدرس

دانشگاه بیرجند- دانشکده هنر- گروه باستان شناسی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند