روز شمار تا برگزاری همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


روش تدوین مقاله

راهنماي تهیه مقاله برای نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی

 (فایل ورد روش تدوین مقاله همچنین از صفحه اصلی وب سایت همایش قابل دسترس است)

نام و نام‌خانوادگي نويسنده اول*1، نام و نام‌خانوادگي نويسنده دوم2، نام و ...

1 وابستگی سازمانی (گروه، دانشکده، سازمان، شهر و کشور)

2 وابستگی سازمانی (گروه، دانشکده، سازمان، شهر و کشور)

*نویسنده مسئول:ppthp.conf@birjand.ac.ir

چكيده

چكيده مقاله بايد در يك پاراگراف، حداقل 200 و حداکثر در 250 كلمه تهیه شود که بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله است.

 

واژه‌های کلیدی: 3 تا حداکثر در 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده است، با یک سطر فاصله زیر متن چکیده و به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.

 

مقدمه

در بخش مقدمه ابتدا كليات موضوع پژوهش و سپس گزارش‌هایی از كارهاي مشابه انجام شده بيان شود. در انتهای مقدمه هدف کلی پژوهش ذكر گردد. براي نگارش مقاله منحصراً از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2016يا نسخه‌های قبلي آن استفاده شود. مقاله در برگ با اندازه A4و با 3 سانتی‌متر حاشیه از هر چهار طرف صفحه تنظیم گردد.

متن مقاله به صورت تک‌ ستوني با فاصله خطوط singleو تراز شده، حداکثر تعداد صفحات کل مقاله شامل متن، نمودارها، شکل‌ها، جداول و منابع در 5 صفحه (حداکثر شامل 2000 کلمه) تنظیم گردد. اندازه و نوع قلم‌های مورد استفاده در تهیه مقاله باید مطابق با جدول راهنمای مربوط که در انتها آمده است تهیه شود. لازم است هر مقاله شامل بخش‌هاي چكيده فارسی، كلمات كليدي، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، منابع و چکیده انگلیسی باشد. خطوط اول پاراگراف‌هاي متن باید 8/0 سانتی‌متر فرورفتگی داشته باشد. عنوان بخش‌ها بدون فرورفتگی خواهد بود. برای رعایت نگارش لازم است حتماً نیم فاصله‌ها رعایت شود.

 

مواد و روش‌ها

مواد و روش‌ها باید به طور مشخص و روشن بيان شود. در صورت استفاده از روشی معمول با منبع مشخص، اشاره به نام روش و منبع آن کافی خواهد بود و فقط در صورت استفاده از روشی نوین یا انجام تغییراتی در روش‌های موجود به تشریح آن پرداخته شود.

نتایج و بحث

نتایج باید بطورگویا و ترجیحا به ترتیب روال ذکر شده در قسمت مواد و روش‌ها آورده شوند. در صورت وجود شکل و نمودار، بلافاصله پس از اولين ارجاع به آن در متن قرار گيرد. زمینه جداول و اشکال باید ساده و فاقد زمینه رنگی باشد. جداول فاقد خطوط عمودی باشند. شکل بايد از کيفيت مناسب برخوردار باشد و واضح باشد. نمودارها باید قابل ویرایش باشند. ارجاع دادن به يک منبع داخل متن به شرح زیر خواهد بود.

  • یک نویسنده: (امینی، 1398)- (Amini, 2019).
  • دو نویسنده: (کریمی و رحمانی، 1397)- (Karimi & Rahmani, 2018).
  • سه نویسنده و بیشتر: (بیات و همکاران، 1399)- (Bayat et al., 2020).

 

در بخش نتایج و بحث، ابتدا نتايج به‌دست‌آمده از پژوهش توضيح داده شود و سپس در توجیه و تفسیر نتایج گرفته شده بحث مناسب و مستدل صورت گیرد. شكل‌ها و جدول‌ها بايد داراي عنوان باشند. عنوان جدول‌ها در بالای جدول و عنوان شكل‌ها در زير شكل قرار مي‌گيرند. تمام جدول‌ها و شكل‌ها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرند. يك جدول يا شكل نبايد قبل از ارجاع در متن ظاهر شود. شكل‌ها و جدول‌ها بايد به صورت وسط‌چین درج شوند.

 

نتیجه گیری

در بخش نتیجه گیری باید نتیجه اصلی، اهمیت آزمایش و کاربرد عملی آن به صورت مختصر و حداکثر در 4-5 سطر (عدم تکرار مطالب ارائه شده در بخش نتایج) بطور کلی بیان شود.

 

منابع

تعداد منابع مورد استفاده در کل مقاله حداکثر 10 مورد باشد. تمام منابع ذکر شده در متن بایستی در انتهاي مقاله و به ترتیب حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگلیسی) آورده شود. نحوه نوشتن منابع شامل اسم نویسندگان، سال، عنوان مقاله یا کتاب، نام نشریه یا ناشر (یا عنوان کنگره‌ها)، شماره جلد (شماره نشریه) و شماره صفحات می‌باشد.

در صورتی که از یک نویسنده چندین منبع مورد استفاده قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن‌ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نویسنده ای چندین منبع در یک سال موجود باشد، می‌توان با نوشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار، آن‌ها را از یکدیگر متمایز کرد. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نویسنده ارائه شود، ابتدا مقالات منفرد و سپس مقاله‌های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نویسندگان بعدی مرتب می‌شوند. در ذیل چند منبع به صورت نمونه ارائه شده است:

امینی فرد، م. ح.، بیات، ح.، خیاط، م.، دقیقی، س.، و مرادی نژاد، ف. 1399. تاثیر کاربرد پس از برداشت پوشش های خوراکی بر کیفیت و انبارمانی میوه عناب. مجله علوم باغبانی. 22و 110-97.

 

Hosseini, A., Moradinezhad, F., Khayyat, M., & Aminifard, M. H. (2021). Influence of foliar application of calcium nitrate and potassium nitrate on qualitative and quantitative traits of seedless barberry (Berberis vulgaris L.). Erwerbs-Obstbau, 63(2), 151-161.

چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسي حداقل در 200 و حداکثر در 250 کلمه و شامل عنوان (Times New Roman Bold Size 12)، اسامي نویسندگان و آدرس با یک سطر فاصله از عنوان (Times New Roman Size 10)، متن چکیده و کلمات کلیدی (Times New Roman Size 10) باشد. چکیده انگلیسی منطبق بر چکیده فارسی تهیه شود و از لحاظ کیفیت نگارش به دقت بررسی گردد.

 

Article Title for The 1st National Conference on Production and Postharvest Technology of Horticultural Plants

 

First Author1*, Second Author2, …

1* First author affiliation

2 Second author affiliation

*Corresponding Author: ppthp.conf@birjand.ac.ir

 

Abstract

This paper presents the structural template and formatting instructions for authors preparing to submit a full paper for The 1st National Conference on Production and Postharvest Technology of Horticultural Plants which will be held at University of Birjand on May 25-26, 2022.

 

Keywords: Floriculture, Plant propagation, Postharvest physiology, Vegetable crops.

 

 

 

 

نوع، اندازه و سبک قلم مورد استفاده در مقاله، بايد به صورت جدول زير باشد:

 

نوع قلم

فونت

 سبک قلم

 

عنوان مقاله

B Mitra

14

Bold

 

اسامي نويسند‌گان

B Mitra

11

Bold

 

آدرس نويسندگان

B Mitra

11

عادی

 

چكيده فارسي

B Mitra

12

عادي

 

كلمات كليدي

B Mitra

12

عادي

 

تيتر اصلي

B Mitra

12

Bold

 

متن اصلي مقاله

B Mitra

12

عادي

 

فهرست منابع فارسي

B Mitra

12

عادي

 

زيرنويس تصاوير

B Mitra

10

Bold

 

عناوين جدول

B Mitra

10

Bold

 

فهرست منابع انگليسي

Times New Roman

10

عادي

 

مشخصات چکیده انگیسی

 

عنوان مقاله

Times New Roman

12

Bold

 

اسامي نويسندگان

Times New Roman

10

عادی

 

آدرس نويسندگان

Times New Roman

10

عادی

 

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

10

عادي

 

كلمات كليدي   *

Times New Roman

10

عادی

 

 

 

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

۰۵۶۳۱۰۲۷۵۴۰

 

نمابر

 

ایمیل

Email: ppthp.conf@birjand.ac.ir

کد پستی: 9719113944

  صندوق پستی :331

ساعات کاری: 8-14

آدرس

 خراسان جنوبی، بیـرجـند، کیلومتر ۵ جاده کرمان، پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند