همایش ملی اندیشه های فلسفی کلامی علامه طباطباییروز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


روش تدوین مقاله

صرفا مقالاتی پذیرفته می شود که واجد شرایط مطرح شده در شیوه نامه تدوین مقالات باشد

 

 

 

شیوه نامه نگارش مقاله.docx (77.93 kb)

شیوه نامه نگارش مقاله.pdf (442.67 kb)

 

 

 

 

عنوان مقاله (كمتر از 15 كلمه با قلم B Nazanin و اندازة 16 پررنگ)

 

نویسنده اول1*، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3 (قلم B Nazanin و اندازة 12 پررنگ)

 

1*سمت و محل کار نویسندة اول و مسئول، مثال: دانشیار دانشکده ..…..

email@email.com (Cambria 8)

2سمت و محل کار نویسندة دوم، مثال: استادیار دانشکده ……

email@email.com (Cambria 8)

3سمت و محل کار نویسندة سوم، مثال: دانشجوی دکتری ……

email@email.com (Cambria 8)

 

 

 

چكيده

چکیده باید در صفحه اول مقاله قرار بگیرد. چکیده باید، با قلم B Nazanin و اندازة 12 عادی و بصورت تک­ستونی نوشته شود. فاصله همه خطوط در مقاله، 1 باشد. در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، روش تحقیق، و نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده فارسي بايد بصورت تك‌ستوني، بين 150 تا 200 كلمه (فقط در صفحه اول مقاله)، حروف‌چيني شود. فاصله از بالا و پايين صفحه، 5/2 سانتيمتر و فاصله از سمت چپ و راست بايد 5/3 سانتيمتر باشد.

cm5/2 فاصله از پايين

مجموعه مقالات کنفرانس، مستقيماً از فايل الکترونيکي مقالات که نويسندگان تهيه مي‌کنند، ايجاد مي‌شود. لذا متذکر مي­گردد؛ مقالاتي که بصورت کامل، آيين نگارش را رعايت ننموده باشند، اولويت پيگيري و اعمال فرآيند داوري را از دست خواهند داد.

 

 

کليدواژه­ها: شامل حداکثر هفت واژة کليدي مرتبط با محتوا که نقش نماية موضوعي مقاله را داشته باشد.

 

 


 


مقدمه

از نويسندگان محترم دعوت مي‌شود که دستورالعمل زير را در هنگام تهيه مقاله براي همایش ملی بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره)، دقيقاٌ رعايت نمايند.

 

بدنه اصلي مقالات

هر مقاله شامل اين بخش­ها مي‌باشند: 1- عنوان، 2- اسامي نويسندگان و مشخصات آنها، 3- چکيده، 4- كليدواژه­ها (اين بخشها فقط در صفحه اول مقاله مي­آيند.)، 5- طرح مسئله (مقدمه در صورت نیاز)، 6- بدنه اصلي مقالات، 7- نتيجه‌گيري، 8- تشکر و قدرداني (در صورت لزوم)، 9- فهرست علائم (در صورت لزوم)، 10- مراجع و منابع، 11- پيوست (در صورت لزوم).

تمامي مقالات بايد داراي يک چکيده فقط در صفحه اول باشند. چکيده بايد شامل اهمیت موضوع، روش تحقيق و اهم نتايج باشد. ذکر سابقه و اهميت موضوع در اين قسمت لازم نيست. مقدمه شامل تعريف مسئله و تاريخچه علمي مربوط به موضوع مقاله با اشاره به منابع مي‌باشد. رجوع به منابع با ذکر نام نویسنده، سال نشر و صفحه، مثال: (طباطبایی، 1350: 256) باشد. لازم است در بخش مقدمه، دستاوردهاي علمي پژوهش نسبت به ساير پژوهش­هاي انجام شده، بصورت شفاف و روشن بيان شود. مطابق با ماهيت مقاله، متن و بدنه اصلي مقاله مي‌بايست توسط نويسنده يا نويسندگان تقسيم‌بندي مناسب گردد. در بخش بحث بر روي نتايج، بايد نتايج مهم مقاله، ارائه شده و در مورد هر يك از آنها، بررسي شده و با كارهاي ديگران مقايسه شود. در بخش نتيجه‌گيري نيز، ارائه مشروحي از نتايج مقاله، الزامي است. نياز است كه مشخصات منابع اشاره شده در متن، در بخش مراجع و منابع، به­ترتيب حروف الفبا آورده شود.

 

آماده‌سازي مقاله

متن اصلي مقاله بايد با قلم B Nazanin و با اندازة 12 نوشته شود. سرفصل­هاي هر بخش، بايد با همان قلم و اندازه، اما پررنگ (بدون ذكر شماره) باشد. عناوين فرعي هر بخش لازم نيست پر رنگ‌تر از متن اصلي مقاله باشد. در انتهاي يك بخش، يك خط فاصله بايد با بخش بعدي (به عنوان مثال: بين مقدمه و بدنه اصلي مقاله)، درنظر گرفته شود. فاصله از بالا و پايين صفحه، 2.5 سانتيمتر و فاصله از سمت چپ و راست بايد 2 سانتيمتر باشد.

فاصله خطوط در متن اصلي مقاله و همچنين چكيده، بايد بصورت تك­فاصله بوده و هيچ­گونه فاصلة خاصي، قبل و بعد از پاراگراف­ها وجود نداشته باشد. صفحات مقاله، بايد شماره­گذاري شوند.

رعایت موارد زیر در بدنه اصلی مقالات الزامی می باشد:

- پيكرة مطالب در قالب محورهاي مشخص تقسيم‌بندي و حداقل 4000و حداکثر تا 8000 کلمه سامان داده شود.

- نكات مقدماتي، مباني و پيش‌فرض‌هاي مطالب، در صورت لزوم فقط درحد ضرورت بيان گردد.

- در نقل قول‌ها امانتداري كاملاً رعايت شود.

- نقل قول‌هاي مستقيم داخل گيومه گذاشته شود.

- نقل‌هاي مضموني و محتوايي لازم نيست در گيومه بيايد، اما در هنگام ارجاع به منبع مربوط، از علامت «ر.ك:» استفاده شود.

- حتي‌الامكان از نقل قول‌ به غیر از زبان فارسی در متن خودداري شود؛ مگر اينكه آوردن عین آن عبارت موضوعيت داشته باشد. ذکر آيات قرآن و روايات از این قاعده مستثنی است؛ ولی آنها نيز در موارد لازم باید ترجمه شود.

- نشاني آيات قرآن: پس از ذكر آيه در داخل متن، به صورت «(نام سوره: شماره آيه)» ذكر شود.

 

 

بحث بر روي نتايج

در اين بخش، کليه نتايج ارائه شده در مقاله، به دقت، بررسي شده و با کارهاي پژوهشگران ديگران (مقالات مشابه ديگر كه تاكنون در مجلات داخلي يا خارجي و يا در همايش­هاي مختلف ارائه شده­اند.) مقايسه شوند. همچنين، بهتر است كه نتايج بدست آمده در مقاله، صحه­گذاري شوند.

 

نتيجه‌گيري

نتيجه باید به صورت گزاره‌هاي خبري موجز بيان گردد. بنابراین، از بيان مسئله، مباحث مقدماتي، ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال يا مطالب استطرادي خودداري شود

 

نکته مهم: مقالاتی که در سامانه همانندیاب دارای کپی برداری از سایت ها و مقالات دیگر تشخیص داده شود، غیر قابل پذیرش خواهد شد.

 

ارجاع درون متنی:

کتاب یا مقاله با یک نویسنده و یک جلدی:

(نام خانوادگی، سال:شماره صفحه)   به عنوان نمونه (محمدی، 1395: 45)

کتاب یا مقاله با دو نویسنده و یک جلدی:

(نام خانوادگی نویسنده اول، نام خانوادگی نویسنده دوم، سال:شماره صفحه)   به عنوان نمونه، (محمدی، حسینی،1395: 45)

کتاب یا مقاله با بیش از یک نویسنده و یک جلدی:

(نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال:شماره صفحه)   به عنوان نمونه، (محمدی و همکاران،1395: 45)

کتاب یا مقاله با یک نویسنده و یک جلدی:

(نام خانوادگی، سال:شماره جلد/ شماره صفحه)   به عنوان نمونه (محمدی، 1395: 2/34)

 

 

 

 

 

 

مراجع و منابع

1. كتاب: نام‌ خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،( تاريخ انتشار). عنوان كتاب، نام مترجم، مصحح يا محقق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

2. مجله: نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،(تاريخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام مجله، سال و شماره، شماره پياپي، شماره صفحات اول و آخر مقاله.

3. پايان‌نامه: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده،( سال دفاع). عنوان پايان‌نامه، مقطع تحصیلی، رشته، دانشگاه، دانشكده.

 

4. پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،( تاریخ دریافت مطلب). عنوان مقاله، آدرس پایگاه.

 

 

نکات قابل توجه

1. مقالات دریافتی در مراحل مختلف ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر همین اساس، وضعیت نهایی آنها به شرح زیر خواهد بود:                                                                                   مقالات علمی پژوهشی: ارائه در همایش (به ترتیب اولویت) و انتشار در مجموعه مقالات                                                                                                                                                                                                                  

مقالات علمی ترویجی: انتشار در مجموعه مقالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

   بدیهی است مقالات پایین‌تر از این سطح و نیز مقالات تکراری، غیرقابل پذیرش و مردود شناخته می‌شوند.

2. مطالب مقالات، مبيّن آراي نويسندگان و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.

ثبت نام/ ورود اعضا
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 مهر 1397
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 مهر 1397
آخرین مهلت ثبت نام
20 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله
27 آبان 1398
تاریخ برگزاری

29 آبان 1398

تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

056-32202301-2

056-32202049-51

 

داخلی:

دبیر همایش: 624

دبیرخانه: 525

دبیر اجرایی: 439، 616

دبیر علمی: 550 

 

ساعات پاسخ گویی: 8 تا 15

نمابر

056-32202120

ایمیل

nctabatabai@birjand.ac.ir

کانال همایش در سروش

آدرس کانال تلگرامی همایش

آدرس پیج اینستاگرام همایش

 

آدرس

 خراسان جنوبی، بیرجند

انتهای بلوار دانشگاه

پردیس شوکت آباد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه فلسفه و کلام اسلامی


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند