روزشمار رویداد
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


درباره همایش

هشتمین استارت آپ ویکند معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند رویداد استارت آپ در حوزه کارآفرینی اجتماعی (طرح دانش کار)با محوریت پیشگیری از طلاق و آسیبهای اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی (Social Entrepreneurship) هر کسب و کاری که دارای اثر اجتماعی، حرکت‌های اجتماعی یا گروه‌های خیریه را می‌توان نوعی کارآفرینی اجتماعی می توان برشمرد. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌گردد

اولین رویداد استارت آپ در حوزه کارآفرینی اجتماعی در نظر دارد به ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ، ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ، ﺟﺮاﯾﻢ ﺷﻬﺮي، ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎآراﻣﯽ ﺷﻬﺮي، اﻋﺘﯿﺎد و ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮادﻣﺨﺪر، ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮي، ﻣﻬﺎﺟﺮت، آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ، ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺑﯿﮑﺎري و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎذب،وﻧﺪاﻟﯿﺴﻢ، ﺳﺮﻗﺖ، ﻗﺘﻞ، ﺧﺸﻮﻧﺐ، ﺿﺮب‌وﺟﺮح، ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺗﮑﺪي، ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﻃﻼق و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي،ﺗﺮاﻓﯿﮏ و... بپردازد .

اهداف برگزاری استارت آپ کارآفرینی اجتماعی(طرح دانش کار) :

شناسایی افراد مستعد و خلاق به منظور پیشگیری در بروز طلاق و آسیبهای اجتماعی.

1.ایجاد روش های نوآورانه به منظور پیشگیری از طلاق و آسیبهای اجتماعی

2.ایجاد زمینه اشتغال پایدار و نوین برای دانش آموختگان دانشگاهی با تکیه بر توسعه مشاغل دانش بنیان

3. تقویت روحیه کارتیمی و هدفمند از طریق ایجاد زمینه های جذاب و رقابتی سالم

4. تقویت روحیه مسئولیت پذیری دانشجویان به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه

5. ایجاد فضای نشاط و پویایی در میان دانشجویان و افزایش انگیزه فعالیت های اجتماعی موثر در میان آنان

بازه زمانی رویداد استارت آپ کارآفرینی اجتماعی(طرح دانش کار)

آخرین مهلت ثبت نام 25 مهرماه 1399

زمان برگزاری 21 الی 23 آبان ماه 1399

ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

056-32202123

نمابر

056-32202123

ایمیل
آدرس

استان خراسان جنوبی- شهرستان بیرجند- انتهای بلوار دانشگاه- پردیس شوکت آباد- معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند