روزشمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت
محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
علم‌سنجی در مطالعات ترجمهپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و شناختپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و ادبیات تطبیقیپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه، تاریخ‌نگاری، و تاریخ‌نگریپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و رسانهپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و مناسبات قدرتپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
جامعه‌شناسی ترجمهپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و نقد ادبیپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و فلسفهپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
ترجمه و سیاست زبانیپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه
دیگر موضوعات مرتبط با عنوان همایشپژوهش‌های بین‌رشته‌ای ترجمه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل

irtconference@birjand.ac.ir

آدرس

کانال تلگرامی همایش

 

@irtconferencebirjand

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند