دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایرانَآرم

فراخوان همایش و فرم ثبت نام

15 شهریور 1394


1361
مطالب مرتبط

تلفن ثابت

056-32202156

نمابر

056-32202041

ایمیل

gemc2@birjand.ac.ir

آدرس

بیرجند-بلوار شهید آوینی- دانشگاه بیرجند-دانشکده علوم پایه-گروه زمین شناسی

دبیرخانه دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند