سامانه دریافت مقالات سومین همایش ملی باستان شناسی ایرانمحل برگزاری همایش

تهران - خیابان انقلاب - تالار همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر معماری جهاد دانشگاهی.

برای آگاهی از محورهای سومین همایش ملی باستان شناسی ایران به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

https://birjand-arc.ir/third/#topicsمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
پیش از تاریخ
تاریخی
اسلامی
علوم میان رشته ای در باستان شناسی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
راهبردهای باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران در یک‌صد سال گذشته: تاریخچه، چالش‌ها و راهکارها پیش از تاریخ
جغرافیا و زمین‌شناسی فلات ایران و ارزش‌های باستان‌شناختی پیش از تاریخ ایران پیش از تاریخ
رویکردهای میان‌رشته‌ای در باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران پیش از تاریخ
مطالعات پیش از تاریخ ایران و سایر علوم: کاربرد نظریه‌ها و روش‌هاپیش از تاریخ
انسان‌شناسی پیش از تاریخ ایران پیش از تاریخ
باستان‌شناسی پارینه‌سنگی ایران پیش از تاریخ
نظریه‌ها و راهبردهای نوسنگی‌گرایی در ایران پیش از تاریخ
ظهور جوامع پیچیده در دوره مس و سنگ: الگوی استقرار، اقتصاد، رتبه‌بندی اجتماعی، فناوری‌ها و برهم‌کنش‌هاپیش از تاریخ
دوران مفرغ در فلات ایران: حاکمان و جامعه، تولید و توزیع مؤسساتی، روابط فرهنگی و مبادلات تجاری پیش از تاریخ
فلات ایران در دوران آهنپیش از تاریخ
کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخیتاریخی
جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخیتاریخی
باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخیتاریخی
اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخیتاریخی
کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخیتاریخی
الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایرانتاریخی
برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوارتاریخی
چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهانتاریخی
از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجااسلامی
جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامیاسلامی
از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثاراسلامی
مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردهااسلامی
منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرف از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعیاسلامی
شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راهها در مبادلات اقتصادی، سیاسی ، نظامی، مذهبی و اجتماعیاسلامی
تاثیر جهان ایرانی – جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنوناسلامی
باستان شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری آنها با نگاه به چالش‌های امروزی میراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایداراسلامی
باستان شناسی مولکولیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
باستان شناسی محیطیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
قوم باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
جانورباستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
گیاه باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
باستان شناسی جنسیتعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
باستان شناسی زیر آبعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
رایانه در باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
آمار در باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
متالورژی کهن در باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
ژئوفیزیک در باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
سنجش از دور در باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
باستان شناسی مولکولیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
باستان شناسی محیطیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
قوم باستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی
جانورباستان شناسیعلوم میان رشته ای در باستان شناسی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
دومین همایش به روایت تصویر

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند