نکوداشت خادمان علم و فرهنگ (ویژه خاندان راشد محصل)


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 1 بهمن 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 1 بهمن 1396
آخرین مهلت ثبت نام 20 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 اسفند 1396
اعلام نتایج داوری 20 فروردین 1397
تاریخ برگزاری اردیبهشت 1397
برگزارکننده دانشگاه بیرجندو بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی