روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


راهنمای ثبت نام،شیوه نگارش و ارسال مقاله

11 تیر 1396

پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:

 


پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:

 

 

عنوان مقاله: در یک عبارت مختصرجامع ، مانع و توصیف کننده محتوای مقاله حداکثر در 16 کلمه

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 

عنوان علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه نویسنده اول

 

آدرس الکترونیکی نویسنده اول

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم

 

عنوان علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه نویسنده دوم

 

آدرس الکترونیکی نویسنده دوم

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم

 

عنوان علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه نویسنده سوم

 

آدرس الکترونیکی نویسنده سوم

 

(به تعداد نویسندگان ردیف باز شود/ نویسنده مسؤول مشخص شود)

 

 

 

چکیده

 

چکیده کوتاه ( شامل موضوع،روش و یافته ها ، 150 تا 200 واژه)

 

واژگان کلیدی:بین 3 تا 6 کلید واژه

 

مقدمه

 

در سرتاسر متن: بند اول بدون تو رفتگی و بند دوم و پس از آن با تورفتگی تنظیم شود.

 

مقدمه شامل اهمیت و ضرورت، مبانی نظری و پیشینه،و بیان مساله می باشد.

 

مقاله در نرم افزار Word 2007 با سایز کاغذ A 4، قلم B-Lotus 12 برای متن فارسی، قلم Times New Roman 10 برای متن انگلیسی، فاصله حاشیه سمت راست 3 سانتی متر و حاشیه چپ، پایین و بالا 5/2 سانتی متر و فاصله خطوط single تنظیم گردد.

 

عناوین مقاله مانند فرمت حاضر با قلم B-Lotus 14 به صورت Bold تایپ شود.

 شرح مقاله میبایست بین 3000 تا 4500 کلمه تنظیم شود .

 

روش شناسی پژوهش

 

در این قسمت شیوه پژوهش، جامعه، نمونه ، ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن ها، و روش تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شود.

 

یافته ها

 

تصاویر و جداول: برای درج تصاویر در مقاله ابتدا باید اندازه و وضوح آنها را تنظیم و سپس از طریق منوی

 

insert - > picture - > from file در فایل مقاله وارد گردد.

 

در صورت استفاده از اشکال و جداول، الزاماً باید در متن، پیش از نمایش آنها، ارجاع داده شده باشند. ارجاع در متن به صورت اشاره به شکل با شماره خواهد بود )شکل شماره 2(. شماره گذاری اشکال در کل طول مقاله به صورت پیوسته بوده و برای هر بخش به شکل جداگانه شماره گذاری صورت نگیرد.

 

جدول ها: هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد، كه به صورت وسط­چين در بالاي جدول با قلم B Lotus پررنگ و اندازة 11 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. بهتر است جدول‌ها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع مي‌شود، درج گردند. كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت راست­چين (B Lotus پررنگ و اندازة 11 تايپ) و اگر لاتين باشند به صورت چپ­چين (Times New Roman 10 pt.) بايد تايپ شوند. همة اعداد در جدول‌ها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند. ذكرواحد كميت‌ها در جدول الزامي است. هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد. اگر جدول­ها داراي مرجع مي­باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود. يك نمونه جدول مطابق دستورالعمل در زير آمده است: (توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.) جدول‌ها نبايد نتايج ارايه شده در جاهاي ديگر نوشتار (مثلاً در شكلها) را تكرار كنند.

 

جدول 1- نمونه يك جدول

 

کلمات با سایز 11

اعداد به فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل ها و نمودارها: هر شکل یا نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط­چين در زير آن با قلم B Lotus پررنگ و اندازة 11 تايپ و به ترتيب از 1 شماره‌گذاري مي‌شود. ذكر واحد كميت‌ها در هر شکل و نموداری الزامي است. در تهية شكل‌ها و نمودارها توجه كنيد كه اندازة اعداد، واژه‌ها، كميت‌ها و راهنماي منحني‌ها (legend) به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، كاملاً واضح و خوانا باشند. هر شكل یا نمودار را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. يك نمونه شكل و نمودار در زير آمده است: (توجه شود كه خود شكل­ها و نمودارها نيز، همانند جدول­ها بايد در موقعيت وسط­چين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرند.)

 

 

 

 

 

شکل شماره 1- توضیحات شکل و نمودار در زیر آنها درج شود

 

نمودار1- وسط چین باشد

 

بحث و نتیجه گیری

 

شامل مقایسه یافته­ها با پیشینه یا تطبیق با مبانی نظری، تفسیر نتایج، مقایسه نتایج بدست آمده و تبیین نتایج

 

منابع

 

معرفی (فقط) تمامی منابع استناد شده (منابع بر اساس فرمت APA )در متن به ترتيب الفبايي، با ذكر نام خانوادگي، نام نويسنده، سال انتشار، عنوان منبع (به صورت بولد)، نام مترجم منبع (در صورتي كه به ترجمه فارسي آن استناد مي‌شود) محل انتشار، نام ناشر. منابع فارسی با قلم 12 B Lotus و منابع انگلیسی با قلم Times New Roman10 تنظيم شود.

 

در ذکر منابع به علامت های نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و ... توجه شود. فهرست بر اساس فرمت Hanging چیده شود.

 

منابع فارسی

 

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1377). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.

 

کرامتی، انسی (1390)، نمايي مکانيکی در نگرشی ارگانيکی، خبرنامه شماره 4، گروه مطالعاتی برنامۀ درسی، شواب و عمل فکورانه. صص: 31-23.

 

منابع انگلیسی

 

Chan, B. "After Tyler, what? A Current Issue in Curriculum Theory." Education Journal, número VI (1977): 20-30.

 

Chandra, C., & Kumar, S. (2000). Supply chain management in theory and practice: a passing fad or a fundamental change?. Industrial Management & Data Systems, 100(3), 100-114.

 

 

 


1304
مطالب مرتبط

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تلفن ثابت

05632202280-09154968676

نمابر

05632202280

ایمیل

salat_conf@birjand.ac.ir

آدرس

خراسان جنوبی -  بیرجند -  انتهای بلوار شهید آوینی -  دانشگاه بیرجند -  سازمان مرکزی - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بیرجند

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند