محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
اخلاقی
اجتماعی
روانشناسی
عرفان اسلامی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
نماز و تعالی اخلاقاخلاقی
نماز و تقویت ارادهاخلاقی
نماز و فضایل اخلاقیاخلاقی
نماز و حیات طیبهاخلاقی
نماز و مسئولیت پذیریاخلاقی
نماز و بازدارندگی از رذایل اخلاقیاخلاقی
نماز و هویت خانوادهاجتماعی
نماز و انسجام اجتماعیاجتماعی
نماز و جامعه سالماجتماعی
نماز و پیشگیری از آسیب های اجتماعیاجتماعی
نماز و امنیت اجتماعیاجتماعی
نماز و سرمایه اجتماعیاجتماعی
نماز و سبک زندگیاجتماعی
نماز و هویت‌ فردیروانشناسی
نماز و نیاز های فطریروانشناسی
نماز و تربیتروانشناسی
نماز و کاهش آسیب های روانشناختیروانشناسی
نماز و بهزیستی معنویروانشناسی
نماز و خود تنظیمیروانشناسی
سیره اهل بیت ،قرآن،حدیث، حدیث، توصیه هاروانشناسی
نماز و تعالی روحعرفان اسلامی
اسرار عرفانی نمازعرفان اسلامی
نماز و انسان کاملعرفان اسلامی
نماز و سلوک عارفانهعرفان اسلامی


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه بیرجند